Dni Kultury Chrześcijańskiej – peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ZSK

W dniach 03-08.12.2023r. społeczność włocławskiego Długosza celebrowała Nawiedzenie kopii ikony cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, który przybył do naszej wspólnoty z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie. W tych dniach miały miejsce wyjątkowe nabożeństwa wpisujące się w tegoroczne obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Każdego dnia o godz. 7:20 poszczególne klasy pełniły dyżury liturgiczne w kaplicy szkolnej przy ul. Łęgskiej 26. Uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych mogli polecać Pani Częstochowskiej swoje osobiste intencje oraz wysłuchać kazań, w trakcie których kapłani ZSK przybliżali historię cudownego wizerunku Maryi w kontekście wydarzeń dziejowych naszej Ojczyzny, a także wyjaśniali aspekty symboliczne będące nieodłącznym elementem dziejowej epopei maryjnej.

Kaplica szkolna stała się na ten czas miejscem lekcji religii, podczas których siostra i kapłani pełniący posługę katechetyczną w naszej szkole zgłębiali z uczniami legendę o powstaniu cudownego obrazu oraz jego dalsze losy w odniesieniu do historii Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz kultu rozpowszechnionego wśród naszych rodaków. Długoszacy poznawali również dzieje apelu jasnogórskiego i nawiedzenia ikony Matki Bożej. Kolejne klasowe spotkanie z Czarną Madonną było poprowadzone w formie nabożeństwa, w którym dzieci i młodzież składały Maryi swe dziękczynienia, wpatrując się w zranione oblicze Królowej Polski przepraszali za rany zadawane bliźnim, Bogu i Bogarodzicy, a także prosili o opiekę i łaski swoich rodzin i dla siebie – zwłaszcza na czas matur i rozeznawania drogi życiowego powołania. O godz. 14:30 miała miejsce modlitwa różańcowa dla nauczycieli, którzy polecali w swych intencjach dobro uczniów, ich rodzin oraz przyszłość całej długoszańskiej wspólnoty sercu Maryi – matki niezawodnej nadziei.

O godz. 14:30 miała miejsce modlitwa różańcowa dla nauczycieli, którzy polecali w swych intencjach dobro uczniów, ich rodzin oraz przyszłość całej długoszańskiej wspólnoty sercu Maryi – matki niezawodnej nadziei.

Od poniedziałku do czwartku odbywało się modlitewne czuwanie podczas adoracji, w której uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas wraz z członkami swoich rodzin. To duchowe spotkanie trwające 45 minut dla przedstawicieli danych klas (6 dziennie) było okazją, aby w towarzystwie rodziców, dziadków oraz innych członków wspólnoty rodzinnej polecić Królowej Polski swoje troski, kłopoty, a także nadzieje i oczekiwania oraz w formie cichej modlitwy zatrzymać się na chwilę pośród zgiełku dnia codziennego i oddać się refleksji nad bezkresem opieki, jaką otacza nas każdego dnia Maryja, otulając nasze serca swym matczynym płaszczem.

Każdy dzień kończył się modlitwą Apelu Jasnogórskiego, w której uczestniczyli wychowankowie internatu. Żegnali oni Maryję śląc serdeczne podziękowania za ogrom łask i błogosławieństw jakich doświadczają każdego dnia rozwijając swe unikalne talenty oraz doskonaląc umiejętności przygotowujące ich do pełnienia ważnych dla Ojczyzny ról w dorosłym życiu.

Pobyt ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w murach ZSK zakończyliśmy uroczystą mszą św. odprawioną w piątek o godz. 10.00 w dolnej sali gimnastycznej. Sprawował ją i wygłosił dialogowaną homilię Kustosz Ikony nawiedzenia – o. Dariusz Nowicki, paulin. Na zakończenie nawiedzenia ks. Dyrektor podziękował Matce Bożej za czas łaski, jakim były dni obecności Jej cudownego wizerunku w naszej szkole. Zawierzył też opiece Pani Jasnogórskiej wszystkich uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników Długosza. Owo symboliczne zakończenie Dni Kultury Chrześcijańskiej pozwoliło całej wspólnocie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku poczuć niezwykłą atmosferę modlitewnego czuwania, która, miejmy nadzieję, przyniesie obfite owoce w postaci sumiennej pracy na rzecz dobra naszych małych, lokalnych wspólnot, a co za tym idzie całej naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech Maryja pozostanie w naszych sercach na każdy dzień, abyśmy swymi codziennymi uczynkami wprowadzali w życie jej pokorne orędzie nieustającej sumienności oraz bezwarunkowej miłości pomimo trudów, jakie niesie z sobą pędzący przed siebie współczesny świat.

Jakub Kostrzewski

ks. Marcin Ziółkowski

Skip to content