Z potrzeby serca

„…uczcie się  żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienie  pokoju”.

św. Jan Paweł II

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Mały Książę zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę skarpet i rękawiczek dla mieszkańców Schroniska Caritas dla Osób Bezdomnych.

Zebrane dary, wraz z życzeniami świątecznymi, przekazali Caritas Diecezji Włocławskiej na ręce ks. Dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego.

Za każdy dar serca dziękujemy.

Bożena Sobierajska

Skip to content