Zjazd Kolędników Misyjnych 2024

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to jakby ogromny chór,
utworzony
z dzieci całego świata, które razem śpiewają Bogu swoje:
„Oto jestem”, wyrażając je poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie.

Jan Paweł II

 

Dnia 13 stycznia 2024 r. w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku przy ul. Łęgskiej 26 odbyło się spotkanie Kolędników Misyjnych diecezji włocławskiej. W spotkaniu wzięli udział Kolędnicy Misyjni działający przy szkołach, parafiach wraz z dyrekcją szkół, nauczycielami oraz opiekunami.

Przybyłych gości uroczyście powitał Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji włocławskiej ksiądz Sebastian Tomczak, który podsumował diecezjalną akcję kolędniczą. W spotkaniu uczestniczył również ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, który wyraził ogromną wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w dzieło misyjne. Kolejnym punktem spotkania była scenka kolędnicza przygotowana przez uczniów wraz z siostrą Małgorzatą z Lubienia Kujawskiego. Po części oficjalnej i zrobieniu pamiątkowych zdjęć rozpoczęła się zabawa taneczna prowadzona przez wodzireja, pana Michała Piekarskiego. Na koniec spotkania przygotowany został słodki poczęstunek.

Na diecezjalne podsumowanie akcji Kolędników Misyjnych dotarły następujące grupy z: Malanowa, Lubienia Kujawskiego, Boniewa, Niszczew i najmłodsza grupa działająca przy naszym Zespole Szkół Katolickich.

Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych prowadzone jest pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Każdego roku Sekretariat Krajowy PDMD w Polsce przygotowuje wszelkie materiały pomocnicze do przeprowadzenia całej akcji. Kraj, dla którego w danym roku kolędujemy, każdorazowo wskazuje Dykasteria ds. Ewangelizacji. W tym roku była to Kolumbia.

Katarzyna Wiśniewska

Skip to content