Mali Kolędnicy Misyjni przybyli z dobrą nowiną do Długosza

Tysiące dzieci i młodzieży w całej Polsce zaangażowanych jest w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Kolędnicy Misyjni, tak jak aniołowie pasterzom w Betlejem, niosą dobrą nowinę Bożego Narodzenia. Śpiewając kolędy i pastorałki oraz opowiadając o życiu dzieci w różnych częściach świata, przypominają tym wszystkim, których odwiedzają w szkołach, urzędach i instytucjach, prawdę o Bożej Miłości wobec każdego człowieka.

Grupka małych kolędników z klasy II i III szkoły podstawowej Długosza, przygotowana przez p. Katarzynę Wiśniewską, przybyła dzisiaj (w środę 17 stycznia) do budynku przy ul. Łęgskiej. Nasi Kolędnicy Misyjni, przyprowadzeni przez Gwiazdę Betlejemską, zaprezentowali starszym długoszakom piękne jasełka z przesłaniem misyjnym, zwracającym uwagę na problemy Kolumbii. Licealistów, nauczycieli, dyrekcję i pracowników szkoły ujął za serce cudowny, barwny występ złożony z dziecięcych śpiewów kolęd (nawet kolumbijskich), tańca i ciekawych scenek dialogowych. Jasełka uświadomiły nam, że “Kościół nie kończy się w parafii, ale mamy braci i siostry na krańcach świata. I to my jesteśmy odpowiedzialni, by wszyscy usłyszeli o Chrystusie i żyli w warunkach pozwalających im na wzrost, rozwój i życie godne dziecka Bożego.”

Warto dodać, że mali Kolędnicy Misyjni z Długosza odwiedzili już wiele miejsc – nie tylko we Włocławku. Pobłogosławieni i posłani przez ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego w uroczystość Trzech Króli, dotarli wraz z dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji włocławskiej ks. Sebastianem Tomczakiem do Warszawy, gdzie zaprezentowali swój program przed Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Można więc mieć pewność, że jasełka misyjne małych długoszaków dotarły do Watykanu.

Lidia Wiśniewska

 

 

 

 

Skip to content