Studniówka 2024

Wieczór 20 stycznia 2024 r. zapisał się w historii Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku za sprawą Balu Studniówkowego, który został zorganizowany w pałacu „Arkadia” w Radziejowie.

Studniówka rozpoczęła się o godzinie 19.00 uroczystym odtańczeniem poloneza. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać ile ciężkiej pracy w przygotowanie uczniów i ich gości włożyła p. Paulina Tokarska.

Część oficjalną balu poprowadzili przedstawiciele klas maturalnych: Natalia Roszak, Joanna Wojciechowska – Lamsallak oraz Mikołaj Wałęza. Nasi prowadzący sprawnie przeprowadzili zaproszonych gości przez kolejne etapy programu przewidzianego w części oficjalnej.

Wśród zaproszonych osób szczególną uwagę zwracała obecność Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Urząd Miasta Włocławek oraz Pana Prezydenta Marka Wojtkowskiego reprezentowała Pani Wiceprezydent Monika Jabłońska. Nie zabrakło przedstawicieli grona pedagogicznego na czele z Księdzem Dyrektorem Jackiem Kędzierskim, Wicedyrektor ds. liceum Panią Urszulą Brykalską, Wychowawców i Nauczycieli.

Momentem rozpoczęcia balu było przemówienie Księdza Dyrektora. Skierował on słowa podziękowania za przybycie pod adresem Księdza Biskupa oraz Pani Wiceprezydent Włocławka. Wyraził wdzięczność wobec uczniów za zaufanie i wybór Zespołu Szkół Katolickich jako szkoły zatroskanej o przygotowanie młodzieży do najważniejszego egzaminu w życiu. Ksiądz Dyrektor, Ksiądz Biskup oraz Pani Wiceprezydent, życząc maturzystom szampańskiej zabawy, przekazali licealistom kilka cennych wskazówek przed czekającym ich w maju egzaminem dojrzałości: należy się do niej solidnie i systematycznie przygotować, inwestować w swój kapitał duchowy i intelektualny oraz zawierzyć swoją przyszłość Matce Bożej.

W imieniu Rodziców Maturzystów głos zabrał Pan Piotr Orłowski – przedstawiciel Komitetu Studniówkowego. W przemówieniu nie zabrakło refleksji nad czteroletnią nauką licealistów w murach Długosza. Skierowane zostały również podziękowania pod adresem Dyrekcji, Wychowawców, Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Katolickich głos zabrała Pani Wioleta Balcerowska, która  wyraziła wdzięczność dla Dyrekcji, Wychowawców i Nauczycieli za zaangażowanie w edukację i wychowanie młodzieży.

Prowadzący, w imieniu wszystkich maturzystów, wyrazili szereg serdecznych podziękowań Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Wętkowskiemu, Księdzu Dyrektorowi dr. Jackowi Kędzierskiemu, Pani Wicedyrektor mgr Urszuli Brykalskiej, Wychowawcom: mgr Anecie Pawłowskiej, mgr Piotrowi Chodole, mgr Maciejowi Ziółkowskiemu, wszystkim nauczycielom, pracownikom i rodzicom .

Kilkuosobowe delegacje wręczyły kwiaty obecnym gościom, wychowawcom i nauczycielom jako wyraz wdzięczności za poświęcony czas, opiekę, cierpliwość, przekazaną wiedzę oraz wpajanie wartości, którymi powinni kierować się absolwenci szkoły katolickiej.

Po zakończeniu części oficjalnej maturzyści tańczyli do białego rana. Bawili się nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele. Był to czas wspólnej integracji. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć w fotobudce, czy też przy specjalnie przygotowanej ściance. Podczas balu, trwającego do czwartej nad ranem, uczniowie na chwilę  zapomnieli  o tym, co czeka ich za kilka miesięcy i oddali się beztroskiej oraz radosnej zabawie, którą na pewno będą z sentymentem wspominać.

Aneta Pawłowska

Piotr Chodoła

Maciej Ziółkowski

 

Skip to content