Kolędnicy misyjni w parafii Najświętszego Zbawiciela

21 stycznia 2024 roku do Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku „przybyło dwunastu apostołów, których Pan Jezus rozsyła na misyjne drogi głoszenia Ewangelii. Są to młodzi Kolędnicy Misyjni z naszej Diecezji. Otrzymali to szczególne posłanie od Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego i ewangelizują w kolejnych parafiach” – mówił w słowach przywitania ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke.

Dzieci przybyły do świątyni wraz z rodzicami i opiekunami: panią Katarzyną Wiśniewską – wychowawcą klasy 2a SP oraz księdzem wicedyrektorem i równocześnie dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji włocławskiej – Sebastianem Tomczakiem, który sprawował Eucharystię i wygłosił kazanie. W rozważaniu Słowa Bożego usłyszeliśmy, że nasz Pan kocha każdego człowieka i Swoją obecnością pragnie pomagać nam w codziennym życiu. Misja Jezusa trwa w kościele, a ludzie spragnieni Ewangelii słuchają jej we wszystkich językach świata. W tym roku, młodzi Kolędnicy Misyjni, działający pod patronatem Papieskich Dzieł Misyjnych, przypominają wiernym całego świata o dramatycznym losie dzieci w Kolumbii.

Po zakończonej Eucharystii wierni mieli okazję do obejrzenia przygotowanego przez uczniów – kolędników ciekawego przedstawienia, w którym przybliżono również kulturę i tradycję kraju z Ameryki Południowej, jakim jest Kolumbia. Kolędujące dzieci oraz wychowawcy otrzymali od uczestników owacje na stojąco, a ks. proboszcz w imieniu całej wspólnoty parafialnej, przekazał najmłodszym misjonarzom słodkie upominki.

Przy wyjściu z kościoła, wielu wiernych zdecydowało się wesprzeć finansowo to szlachetne, misyjne dzieło na pomoc dzieciom w Kolumbii.

Katarzyna Ryniec-Brzezińska

Skip to content