Podsumowanie akcji charytatywnej „Herbata dla Osób Bezdomnych”

Aby człowiek mógł żyć na miarę swojej ludzkiej godności, musi mieć poczucie „bycia u siebie”. „Być u siebie” to nade wszystko posiadać miejsce, które jest „rzeczywiście moje” 

Św. Jan Paweł II

Orędzie na Światowy Dzień Emigracji 1986 r.

Tradycyjnie w naszej szkole została zorganizowana akcja charytatywna “Herbata dla Osób Bezdomnych”.

Społeczność uczniowska z wielkim zaangażowaniem przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu Mały Książę pod kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej. W ciągu jednego tygodnia akcji zostały zapełnione herbatą aż trzy pudła. Zebrane dary zostały w dniu 25. stycznia 2024roku przekazane Caritas Diecezji Włocławskiej. Uczniowie mieli wyjątkową okazję spotkania się z Dyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej ks. Jackiem Kędzierskim, który podziękował wolontariuszom i całej społeczności Długosza za zorganizowaną akcję. Poinformował, że herbata zostanie przekazana schroniskom – dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, a także dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi. Spotkanie w siedzibie Caritas było okazją do ustalenia kolejnych przedsięwzięć potrzebnych lokalnej społeczności.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się w akcję!

Bożena Sobierajska

Skip to content