Czwartek w Małym Długoszu – podsumowanie I semestru

Koniec semestru to w każdej szkole czas wytężonej pracy dla uczniów, gorączkowo poprawiających stopnie, ale także dla nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen muszą dokonać analizy osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz sporządzić sprawozdania z klasyfikacji.

25 stycznia 2024 roku w Małym Długoszu odbyło się zebranie rodziców wszystkich klas 1-4, podczas którego mogli oni poznać wyniki tych analiz i wziąć udział w podsumowaniu I semestru roku szkolnego 2023/2024. Czwartkowe spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczęło się od występu dzieci z tradycyjnymi Jasełkami, w których głównymi aktorami byli uczniowie klasy 3a, 4a, 4b i 4c. Była to również okazja do wspólnego kolędowania.  Po występie dzieci spotkanie otworzył Ks. Wicedyrektor Sebastian Tomczak, który powitał rodziców i podsumował miniony semestr w roku szkolnym 2023/2024. Ponadto wprowadził zebranych w zaplanowane na kolejne półrocze przedsięwzięcia oraz ważne wydarzenia, które będą miały miejsce w Małym Długoszu.

Po spotkaniu rodzice przeszli do klas z wychowawcami, którzy podsumowali pierwszy semestr nauki w roku 20232024 i poruszyli temat aktualnych spraw wychowawczych. Istniała również możliwość konsultacji z poszczególnymi nauczycielami. Wywiadówka stanowiła oficjalne podsumowanie osiągnięć z ubiegłego już semestru.

Ewa Jackowska

Skip to content