XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej – dzień 2

Kolejny dzień, uświetniający obchody wyjątkowego wydarzenia – XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej, dla społeczności Długosza przyniósł okazję spotkania z Biskupem Sławomirem Oderem – postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II. Niezwykłą opowieść i zarazem  świadectwo mieliśmy okazję wysłuchać w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Swą obecnością w czasie spotkania zaszczycili także Ksiądz Biskup Wiesław Mering oraz Ksiądz Ireneusz Świątek – rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski inaugurując spotkanie, zwrócił uwagę na postać świętego – od kogo i czego zależy, że daną osobę Kościół kanonizuje? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w książce „Dlaczego święty Jan Paweł II?”, autorstwa samego Gościa – Biskupa Sławomira Odera. Do jej przeczytania zachęcił Długoszaków Ksiądz Dyrektor.

Prowadząca spotkanie – pani Katarzyna Zarzecka, przedstawiła Biskupa Sławomira Odera, który pochodzi z Chełmży, studiował w Toruniu, Gdańsku, po ukończeniu Wyższego Seminarium w Pelplinie, studiował w Rzymie, gdzie obronił doktorat i tam też pracował, zajmując wysokie stanowiska kościelne. To w czasie pobytu w Rzymie, Ksiądz Biskup Sławomir Oder został wyznaczony na postulatora procesu kanonizacji papieża Jana Pawła II – jako osoba kompetentna, przeprowadził dowód świętości. Warto dodać, że 27 IV 2024 roku obchodzić będziemy 10-lecie kanonizacji Jana Pawła II.

Zaproszony Gość, swoją niezwykłą historię, rozpoczął od wspomnień z czasów szkolnych, kiedy dzięki katechecie przeczytał książkę „Miłość i odpowiedzialność”, która stała się fundamentem kształtowania poglądu na świat młodego człowieka – chłopaka żyjącego w trudnych czasach komunizmu, gdy każdy dzień był planowany przez siłę partii. Nagle w tej beznadziejnej rzeczywistości zapanowała radość, bo Polak – Karol Wojtyła został papieżem. Dla Księdza Biskupa Jan Paweł II to wzór do naśladowania, punkt odniesienia, przyjaciel i orędownik. Tak postrzegany jest także przez ludzi zamieszkujących różne kraje i kontynenty, o czym zaproszony Gość przekonał się w czasie trwania procesu, czytając listy – wyjątkowe i szczere świadectwa o Janie Pawle II, człowieku o wielkim sercu.

Pani Katarzyna Zarzecka podkreśliła, że Ksiądz Biskup Sławomir Oder od 2020 roku jest postulatorem procesu kanonizacji rodziców Karola Wojtyły. To dla niego odpowiedzialne posłannictwo, jak zaznaczył – kwestia nie tylko ludzka, dokumentalna, co przede wszystkim Boska. Ważne są tutaj trzy głosy – ludu Bożego, który przeżywa śmierć wielkiego człowieka. W przypadku Jana Pawła II  – po ogłoszeniu Jego odejścia na Placu Świętego Piotra zapadło milczenie, a po nim aplauz – oklaski i oddanie czci okrzykiem „Santo Subito!” – „święty!”. Kolejny krok to rozpoczęcie procesu beatyfikacji – studia, praca komisji – w Watykanie powstaje dokument udowadniający tezę, że ktoś jest święty. Trzeci głos – samego Boga – moc cudów, uzdrowień dostąpionych za sprawą Jana Pawła II – niezwykłe przypadki przywołane zostały przez naszego Gościa. Dzisiaj – niestety – często brak ludziom wrażliwości, by wierzyć w rzeczy, których nie doświadczymy zmysłami, a postulator to „detektyw, idący po śladach Boga, doświadcza Bożej pieczęci”. Nagonka na Jana Pawła II to niewątpliwie wynik walki, która od zawsze toczy się na świecie – dobra ze złem. Młodym ludziom uświadamia się, że Bóg to wróg, a nie jak głosił Jan Paweł II – Miłość. Ksiądz Biskup Oder dzięki Janowi Pawłowi II zdał sobie sprawę, że bycie w Kościele to powołanie do świętości, czyli wlewanie miłości w codzienne życie. Jan Paweł II uczył miłości w wielu wymiarach – ona nadaje sens wszystkim naszym poczynaniom. To papież Polak zostawił nam prawdziwą miłość do drugiego człowieka. Długoszacy mieli okazję zadania pytań Księdzu Biskupowi, wśród których pojawiła się kwestia bycia biskupem. Dla przybyłego Gościa to niezwykłe doświadczenie ojcostwa do wiernych. Ksiądz Dyrektor poprosił, by Gość opowiedział o spotkaniach z Janem Pawłem II – były one niezwykłym doświadczeniem bliskości.

W ramach podziękowań Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski ofiarował Album Szkoły Długosza, o którą szczególnie dbają Księża Biskupi, zatroskani o dobre wykształcenie młodzieży. Na zakończenie, przed udzieleniem błogosławieństwa, Ksiądz Biskup Sławomir Oder podkreślił, byśmy przebywali z Bogiem i zawsze od siebie wiele wymagali. Ubogaceni w to przesłanie, wyrażamy wdzięczność za możliwość uczestnictwa w niezwykłej lekcji.

Anna Taberska

Skip to content