Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, świętowany jest na całym świecie w drugim dniu drugiego tygodnia drugiego miesiąca każdego roku. W tym roku przypada 6. lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem DBI 2024 jest Fundacja Orange. Wydarzenie patronatem honorowym objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie wszystkich z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W naszej szkole w ramach DBI licealiści rozwiesili na terenie szkoły przygotowane przez siebie plakaty mające na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z sieci. Przy wejściu do szkoły na dużym ekranie wyświetlana była prezentacja Otylii Nyklewicz (2bLO) z zasadami bezpiecznego użytkowania Internetu. Przez tydzień uczniowie SP i LO na lekcjach informatyki oglądali materiały filmowe, propagowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,  i dyskutowali nad właściwymi postawami w sieci. Po feriach uczniowie kilku klas wezmą udział w lekcjach online w ramach programu Safer Internet, które przybliżą uczniom temat cyfrowego dobrostanu i cyberprzemocy.

Jadwiga Piasecka

 

Skip to content