„Różne oblicza językoznawstwa – między tradycją a współczesnością” – warsztaty metodologiczne na UMK

W ostatnich latach nauki humanistyczne zdają się być niestety mniej atrakcyjne dla absolwentów szkół średnich. Ten humanistyczny kryzys zdecydowały się przełamać trzy maturzystki z Długosza – w czasie ferii (!) wybrały się na warsztaty organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ,,Elipsa” Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warsztaty odbyły się w dniach 23-24 lutego br. (piątek – sobota) w gmachu Collegium Maius przy Fosie Staromiejskiej 3. Zaproszenie to skierowała do nas Pani mgr Adrianna Piotrowska – doktorantka WH UMK.

Pierwszego dnia uczestniczki warsztatów: Weronika Biesiada (kl. IVA LO), Lidia Orłowska i Kalina Zawierucha (obie z kl. IVB LO) wysłuchały ciekawych wykładów m. in. dr. Sebastiana Żurowskiego, który omówił problem dewulgaryzacji tekstów (to wystąpienie wzbudziło chyba najwięcej emocji), ale także słuchałyśmy o ciekawych badaniach prowadzonych przez Panią mgr Zuzannę Przybysz, badaczkę języka polonii brazylijskiej.

Kolejnego dnia (w sobotę) oprócz wystąpień znakomitych prelegentów, dziewczyny miały możliwość odwiedzenia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, co dostarczyło im ciekawych przeżyć nie tylko językoznawczych (odsyłamy do zdjęć).

Warsztaty były skierowane przede wszystkim dla studentów, ale dzięki uprzejmości organizatorów przyjęte zostały i nasze maturzystki. Wiedza dziewczyn i zaangażowanie w zajęcia pozaszkolne powinna zostać doceniona, tylko one skorzystały z tego wyjątkowego zaproszenia. Co więcej uczestniczyły w zajęciach bardzo aktywnie, szczególnie warto wspomnieć o inteligentnych pytaniach, które Weronika zadawała wykładowcom UMK.

Te kolejne odwiedziny Wydziału Humanistycznego UMK (byłyśmy w zeszłym roku na Dniach Otwartych, a Lidka Orłowska dwukrotnie pojawiła się w toruńskim Maiusie w trakcie  kolejnych etapów  OLiJP) zdaje się, że nie będą ostatnimi. Co więcej Pani Adrianna Piotrowska obiecała przyjechać z warsztatami do naszego Długosza, na co z niecierpliwością czekamy.

Dziękuję za zaangażowanie naszym wspaniałym uczennicom, ich rodzicom, a także organizatorom (całe wydarzenie było darmowe, a zapewniono nam również posiłki, certyfikaty uczestnictwa i upominki!) za tak mile spędzony czas.

Poniżej kilka słów od jednej z uczestniczek, Lidki Orłowskiej:

W programie wydarzenia znalazły się fascynujące wykłady, prowadzone m.in. przez dr Sebastiana Żurowskiego, dr hab. Michała Głuszkowskiego i mgr Adriannę Piotrowską. Poruszane tematy dotyczyły wielu aspektów związanych z językoznawstwem, takich jak połączenia między językoznawstwem a socjologią, sposobów analizy lingwistycznej lub istoty funkcjonalnej rozmowy. Uczestniczki zgodnie uważają, że było to ciekawe i wartościowe doświadczenie, które przyniosło wiele nowych tematów do rozwinięcia w swoich indywidualnych językowych rozważaniach.

Aleksandra Michalak

Skip to content