Spotkanie z policją dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W dniu 18.03.2024r. na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa odbyło się spotkanie uczniów naszego liceum z mł. aspirant Moniką Kowalewską pełniącą służbę w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku. Policjantka przybliżyła temat dotyczący wypadków komunikacyjnych.

Zagadnienia poruszane przez naszego gościa to między innymi:

– wypadki drogowe a kolizje i katastrofy drogowe,

– zachowanie wobec pojazdu uprzywilejowanego,

– postępowanie po wypadku drogowym,
– zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
– zabezpieczenie pojazdu,
– powiadomienie służb ratowniczych,
– ocena stanu poszkodowanych

Mundurowa przypomniała także o numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacji wystąpienia zdarzenia. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się, że bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Największym jednak zainteresowaniem wśród licealistów cieszyły się opowiadania o codziennej pracy policjantki oraz filmy i zdjęcia z miejsc zdarzeń, w których p. Monika wykonywała czynności. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu oraz zadawali pytania, a nasza p. ekspert chętnie udzielała na nie odpowiedzi.

Kamila Marcinkowska – organizatorka spotkania

Skip to content