Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych w dużym Długoszu

Jest już tradycją naszej szkoły, że w Wielkim Tygodniu przerywamy na chwilę zajęcia, by uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W tym roku przewodnikiem w rekolekcyjnej wędrówce był nam ks. Adam Kłonowski, kapłan naszej diecezji, doktorant UKSW w Warszawie.

Ksiądz Rekolekcjonista zdobył uwagę i serca słuchaczy nie tylko niskim, ciepłym tembrem głosu czy grą na gitarze, ale przede wszystkim świetnym kontaktem z młodymi ludźmi i trafnością głoszonych treści okraszonych młodzieżowym slangiem.

Podczas poniedziałkowego spotkania z uczniami klas 5-8 ks. Adam z pomocą różnych animacji i gadżetów przypomniał o obecności Pana Boga w świecie i w życiu każdego człowieka. I tylko Bóg, sam będąc szczęśliwym, może obdarzyć człowieka prawdziwym szczęściem. Rekolekcjonista, odwołując się do postawy Marii namaszczającej nogi Jezusa drogocennym olejkiem i Judasza podważającego słuszność tego gestu, zachęcał do hojności wobec Boga, wyrażającej się w modlitwie i życiu sakramentalnym. Zachęcał również do zawierzenia Jego opiece każdego zakamarka serca, by strzegł, umacniał i prowadził nas przez całe życie.

Słowo skierowane do licealistów skupiało się na przypomnieniu, że przez chrzest wszyscy jesteśmy Kościołem i swoją postawą tworzymy jego obraz – pozytywny lub negatywny. Świadomość ta powinna motywować nas do osobistego zaangażowania i dania sobie i Panu Bogu szansy na spotkanie wiodące do dobrego, szczęśliwego życia.

ks. Marcin Ziółkowski

Skip to content