Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych na Łęgskiej

Wtorkowa nauka rekolekcyjna była oparta na dzisiejszym fragmencie Ewangelii zapowiadającym zdradę Judasza, który wyszedł z Ostatniej Wieczerzy, “a była noc”.

Z pomocą doświadczeń chemicznych ksiądz Rekolekcjonista mówił o mroku grzechu, który pojawia się w życiu człowieka. I tylko Jezus swoją łaską może wyrwać nas z ciemności i obdarzyć swą światłością. Ks. Adam zachęcał również, by zmieniać sposób myślenia i odważnie podejmować dalekosiężne plany i ambicje zamiast nadmiernie skupiać się na swych grzechach i niedoskonałościach ciała czy umysłu.

Nie zabrakło również słów zachęty do skorzystania przez długoszaków z sakramentu pokuty i pojednania, by usłyszeć uskrzydlające słowa: “Bóg Ojciec Miłosierdzia […] niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. I ja odpuszczam Tobie grzechy”.

ks. Marcin Ziółkowski

Skip to content