Zakończenie roku szkolnego 4 klas LO

W piątkowy poranek 26 kwietnia 2024r. uczniowie klas czwartych liceum ogólnokształcącego, kontynuując tradycję ZSK im. ks. Jana Długosza, mszą świętą w kościółku seminaryjnym św. Witalisa podsumowali czas edukacji w murach Długosza.

Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski, a koncelebrowali ją: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak, ks. Adam Zieliński oraz ks. Marcin Ziółkowski. O liturgię słowa zadbali maturzyści, a p. Lidia Wiśniewska i p. Tomasz Centkowski ze szkolnym chórem  przygotowali  oprawę literacko – muzyczną.

Zgromadzeni w kaplicy seminaryjnej wysłuchali kazania, w którym Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.” Ksiądz Biskup powiedział do zgromadzonych, że jedną z najcenniejszych rzeczy jaką posiada człowiek w swoim życiu to wiara. Wiara w Boga, wiara w przyjaźń z drugim człowiekiem, wiara w pracę, lepsze jutro, dobre życie. Wiara – coś nieuchwytnego i niemierzalnego, jakby pozaziemskiego – daje silne podstawy do codziennego życia, normalnego funkcjonowania w świecie. Gdy przychodzą chwile trudne, w których łamiemy się i boimy, Jezus przychodzi ze swoim słowem i mówi: „Niech się nie trwoży serce wasze”, po czym zachęca właśnie do wiary w Niego oraz jego Ojca. Perspektywa wiary jest ogromna. Tak ogromna, że nie musimy się martwić nawet o miejsca w Niebie, których jest wiele, a przygotowuje je sam Bóg, gospodarz miejsca. Problemem wydaje się jedynie sprawa dotarcia do Nieba. Wydaje się ono zbyt odległe dla człowieka, ziemskiej istoty. A jednak Jezus i na to daje wskazówkę: Aby dojść do Ojca w Niebie, należy iść przez Jezusa. Sam nam o tym mówi: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Tą drogą są sakramenty, życie codzienne we wspólnocie Kościoła i słuchanie Słowa Bożego.

Nagrodą przebywania z Bogiem nie będziemy się cieszyć tylko na linii mety, tj. w Niebie. Jezus w sposób przepiękny i inspirujący obiecuje nam, że już za życia, idąc ową Drogą do Nieba, o cokolwiek prosić będziemy w Jego imię, On to uczyni i o cokolwiek będziemy prosić w Jego imię, On to spełni. Perspektywa wiary ma nie tylko konotacje eschatologiczne i pośmiertne, ale głęboko jest umiejscowiona w naszym codziennym życiu. Warto uwierzyć.

Na zakończenie mszy świętej uczeń klasy IVC LO Alan Sobiech poprosił Księdza Biskupa o modlitwę za tegorocznych maturzystów, o Dary Ducha Świętego na czas egzaminacyjnych zmagań.

Przed błogosławieństwem młodzież podziękowała kapłanom, dyrekcji i wychowawcom za trud i poświęcony czas, za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Na koniec Ksiądz Dyrektor poprosił Księdza Biskupa o wręczenie pamiątkowych medali ZSK, jakie szkoła przyznaje szczególnie wyróżniającym się absolwentom. Za najwyższe wyniki nauki w cyklu edukacyjnym liceum została nagrodzona Alicja Paprocka z kl. IVB LO, za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej medale otrzymało dwoje uczniów – z kl. IVA LO Marta Bychowska oraz z klasy IVC LO Tomasz Wojciechowski, za najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym w liceum medal otrzymała uczennica klasy IVC LO Zofia Gralak.

Uroczyste pożegnanie wszystkich absolwentów odbyło się w auli seminaryjnej. Tam Ksiądz Dyrektor oraz p. wicedyrektor Urszula Brykalska z wychowawcami poszczególnych klas, wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Rodzice uczniów, którym udało się zdobyć świadectwa z wyróżnieniem, otrzymali również okolicznościowe listy gratulacyjne.

Wychowawcy klas maturalnych:

mgr Aneta Pawłowska
mgr Piotr Chodoła
mgr Maciej Ziółkowski

Skip to content