Matura 2024 – matematyka

8 maja 2024 roku w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku to kolejny dzień egzaminów dojrzałości. Do matury z matematyki przystąpiło 74 długoszaków, którzy dzisiaj zmagali się z arkuszem z poziomu podstawowego.

Doświadczenia związane z próbnymi egzaminami przeprowadzanymi przez nauczycieli uczących, niewątpliwie obniżyły poziom stresu abiturientów i usprawniły przebieg matury właściwej. Ilość oraz poziom zadań zawartych w arkuszu nie okazał się dla zdających nowością ani zaskoczeniem. Członkowie Komisji mieli okazję zaobserwować budującą postawę młodych ludzi wobec egzaminu, którego wynik wpłynie na ich przyszłość. Formalna część matury z matematyki, czyli rozwiązanie zadań przygotowanych przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z zasadami poprzedziła część organizacyjna – losowanie miejsc, podpisywanie się na listach, sprawdzanie kodów. Znaczącym momentem była modlitwa i przemowa Księdza Dyrektora skierowana do zdających, które niewątpliwie dodały potrzebnej otuchy.

Społeczność Długosza wspiera maturzystów modlitwą. Wierzymy, że przygotowania do egzaminów przełożą się na jak najlepsze wyniki, czego serdecznie życzymy zdającym. Egzamin nie miałby możliwości odbycia się bez zaangażowania i wzmożonej pracy Dyrekcji – Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego, Pani Wicedyrektor Urszuli Brykalskiej oraz członków Komisji, powoływanych na kolejne dni przeprowadzanych egzaminów. Za nadzór i przebieg matury z matematyki dziękujemy Pani Joannie Sławianowskiej, Pani Aleksandrze Michalak, Pani Lenie Tkaczyk, Pani Ewie Nowak.

Anna Taberska

Skip to content