Zajęcia profilaktyczne Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży „PARAFKA”

W drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 mieliśmy przyjemność gościć po raz kolejny zaprzyjaźnionego z naszą szkołą radcę prawnego – pana Jacka Cudnego.

Pan Jacek przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej w ramach Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży „PARAFKA”. Dla szkoły podstawowej (klas piątych i siódmych) zajęcia odbyły się 26 kwietnia 2024 r., natomiast dla klas licealnych (pierwszych oraz trzecich) w dniu 15 maja 2024 r.

Nauczanie i uświadamianie młodzieży na tematy związane z zagadnieniami prawnymi powinno być ważnym elementem profilaktyki szkolnej. Najważniejszym przekazem zajęć było przedstawienie naszym uczniom rzetelnej wiedzy prawnej na temat realnych zagrożeń, które pojawiają się w wielu dziedzinach życia i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez osoby małoletnie. Podczas zajęć prezentowane były ogólne zasady odpowiedzialności prawnej dzieci oraz funkcjonowanie tychże reguł w praktyce.

Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze. Uczniowie wykorzystali czas na zadawanie pytań Prowadzącemu w przypadku interesujących ich zagadnień. Ciekawą formę zastosował również Pan Jacek, umożliwiając np. w Module I (Alkohol przed Sądem) wcielenie się w role uczestników procesu sądowego, np. oskarżonego, sędziego, adwokata.

Organizatorkami zajęć profilaktycznych były panie pedagog – Paulina Kłonowska w SP oraz Marzena Żuber w LO.

Bardzo dziękujemy za przeprowadzone zajęcia panu Jackowi Cudnemu i liczymy na dalszą pozytywną współpracę.

Marzena Żuber – pedagog szkolny/specjalny

Skip to content