Nagrody dla uczniów z polskiej szkoły na Litwie

W ostatnim dniu  kwietnia 2024 roku,  w naszej szkole odbyła się uroczysta gala podsumowania i wręczenia nagród XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „NAJDOSTOJNIEJSZA KRÓLOWO ŚWIATA I NASZA”, o którym pisaliśmy w kronice  wydarzeń szkoły. Przypominamy, że Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: ks. bp Krzysztof Wętkowski oraz Poseł na Sejm RP Pani dr Joanna Borowiak.

Należy podkreślić, że Konkurs nabrał rangi międzynarodowej, ponieważ uczestniczyli w nim uczniowie z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach z polskiej szkoły na Litwie. Ze względu na dużą odległość, przybycie delegacji na uroczystość nie było możliwe. Dzięki uprzejmości dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku Pana Piotra Umińskiego, nagrody dotrą do uczniów ich opiekunów artystycznych. Wyróżnienia specjalne przyznano: Anastazji Miklewicz (op. art. Andżela Miroszniczenko), Katrinie Barkowskiej (op. art. Lola Dorodko, Nijola Szyszko), Uljanie Wojciechowicz (op. art. Andżela Miroszniczenko), Maksymilianowi Paul, Milianowi Bobinowi, Danielowi Dawletbajew, Milanie Podworskiej, Gertrudzie Walickiej, Kornelii  Monkiewicz (op. art. Stanisława Dowal), Konradowi Smagułow, Nikoli Giniewicz, Darianowi Wojtechowicz (op. art. Barbara Rodziewicz). Fundatorzy nagród to: Pani dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP oraz ks. dyrektor dr Jacek Kędzierski.

Wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom artystycznym gratulujemy z nadzieją na dalszą owocną współpracę!

Bożena Sobierajska – organizator Konkursu

Skip to content