Długoszacy uczcili Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

29. maja obchodzony jest Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzień ten został ustanowiony rezolucją 57/129 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2002 roku w celu złożenia hołdu „wszystkim mężczyznom i kobietom uczestniczącym dziś i w przeszłości w operacjach pokojowych ONZ, jak również oddania czci pamięci tym, którzy w sprawie pokoju oddali życie”.

Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ nawiązuje do powstania pierwszej misji pokojowej. 29 maja 1948 r. rozpoczęła działalność Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu – UNTSO. Do Palestyny udała się grupa nieuzbrojonych obserwatorów wojskowych.

Długoszacy również uczcili ten wyjątkowy dzień. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz misji pokojowych pod flagą organizacji. W holu szkoły stanęła gazetka poświęcona uczestnikom misji pod flagą ONZ. Gazetka ta dodatkowo prezentuje zdjęcia przesłane przez zaprzyjaźnionego z naszą szkołą st. chor. sztab. Ryszarda Kawalę, uczestnika misji pokojowych ONZ, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wyrażamy nadzieję, że  Pan Ryszard Kawala odwiedzi naszą szkołę i przytoczy relację ze swojego pobytu na Bliskim Wschodzie.

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii

Skip to content