Zwierzaki dla Afryki – akcja Szkolnego Koła Wolontariatu “Mały Książę”

Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” zaprosiło całą społeczność szkolną do udziału w akcji charytatywnej „Zwierzaki dla Afryki” po nawiązaniu współpracy z Panią Barbarą Szlagor z Fundacji Księdza Orione, włączyliśmy się w projekt misyjny, którego celem jest dożywianie ubogich afrykańskich dzieci i rodzin objętych pomocą przez oriońskie placówki misyjne w Kenii i na Madagaskarze.

Jak podaje organizator ogólnopolskiej akcji „Zwierzaki „wystartowały” 13 czerwca 2014 roku. Od samego początku projekt zyskał ogromną sympatię Darczyńców. Kto żyw angażuje się, by zakupić zwierzaki dla dzieci i rodzin z misji oriońskich”. Nasi Długoszacy także nie byli obojętni, podczas akcji sprzedaży ciast i zakupu pluszowych kur oraz toreb udało się zebrać 810 zł.

Dziękujemy za wsparcie Darczyńcom ! Zagroda afrykańska rozrasta się każdego dnia!

Podczas spotkań wolontariackich wolontariusze napisali list do przyjaciół z Afryki

Dear friends from Africa!

During our volunteering group, we learned about your living conditions. We decided we needed to help you. Apart from the “Animals for Africa” campaign, we collected a sum of money. We hope that the money collected will help you live and survive in difficult conditions. Grectings and all the best!

Your friends from the school volunteer club “The Little Prince”

Bożena Sobierajska – opiekun Szkolnego „Koła Wolontariatu Mały Książę”

 

Skip to content