I Plener Malarski im. Henryka Sokołowskiego

W środowe przedpołudnie 5 czerwca br. odbył się I Plener Malarski im. Henryka Sokołowskiego.

W plenerze uczestniczyli miłośnicy sztuki i malarstwa, uczniowie klas 5-7 szkoły podstawowej oraz licealiści, a także tegoroczni absolwenci. Była to wyjątkowa okazja, aby uczestnicy pleneru mogli zanurzyć się w artystycznym procesie tworzenia, odkryć malownicze piękno parkowego krajobrazu oraz stworzyć unikalne dzieła sztuki inspirowane dziełami artysty malarza Henryka Sokołowskiego. To wszystko za przyczyną odkrycia malarza, a zarazem nauczyciela plastyki i rysunku w Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, w latach 1926/1927, Henryka Sokołowskiego. Jego twórczość stała się niepowtarzalną inspiracją do wyjścia w plener, w otwartą przestrzeń pod gołym niebem jako miejsce i temat pracy młodych artystów. Uczniowie po wcześniejszym zapoznaniu się, podczas lekcji plastyki, z postacią malarza i jego nurtem twórczości, zbliżyli się do natury i wyłapali najpiękniejsze kadry przekładając je na papier. Za pomocą różnych technik, z przewagą tempery i akwareli, uczniowie starali się oddać nastrój otaczającej przyrody.

Mamy wielką nadzieję, że Plener Malarski im. Henryka Sokołowskiego stanie się kolejnym znaczącym wydarzeniem artystycznym w naszej szkole, a także przyczyni się do promocji regionu kujawskiego, który uwieczniał na płótnie Henryk Sokołowski. Zwieńczeniem pleneru było posiedzenie Kapituły Konkursowej, która dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych. W skład Kapituły weszli artyści malarze pracujący zawodowo w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: Pani Kalina Ciesielska i Pan Adam Zapora. Ogłoszenie wyników Pleneru odbędzie się 14 czerwca 2024 r. i będzie połączone z wystawą pokonkursową.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji tego wydarzenia artystycznego.

Bożena Sobierajska – organizator I Pleneru im. Henryka Sokołowskiego

 

Skip to content