Nauczyciele z pasją w Długoszu

Nauczyciele z pasją w Długoszu

W dniu 7 czerwca 2021 r. ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel z pasją organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Rozstrzygnięto także tegoroczną edycję Konkursu „Odkrywamy Talenty 2021” organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku dla nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół.

Gala Laureatów Anno Domini 2021

Gala Laureatów Anno Domini 2021

Zwykle w okolicach Dnia Matki odbywały się w naszej szkole Gale Laureatów. Zapraszaliśmy wyróżnionych uczniów wraz z rodzicami, by pogratulować im odniesionych w danym roku szkolnym sukcesów. Długoszacy –laureaci uhonorowani byli dyplomami, a utalentowani uczniowie dedykowali … Czytaj więcej

Czas pandemii czasem odkrywania pasji

Czas pandemii czasem odkrywania pasji

Epidemia koronawirusa wymusiła na wszystkich zmianę nawyków i rezygnację z wielu czynności. W „Długoszu” ten trudny czas wykorzystujemy na odkrywanie pasji, nowych umiejętności i  zainteresowań, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Podczas realizacji zajęć informatycznych udowodniliśmy, iż nie musi to być czas stracony. Czas ten poświęciliśmy na odkrywanie nowych umiejętności i samorozwój. Realizując zajęcia związane z grafiką komputerową powstał pomysł wykorzystania szkolnych drukarek 3D. W realizację zadań zaangażował się Mikołaj Kozakiewicz uczeń klasy 2aLO.

Czytaj więcej

Ostatnia część egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Ostatnia część egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Trzeci dzień Egzaminu Ósmoklasisty upłynął pod znakiem języków obcych. Po języku polskim oraz matematyce, przyszedł czas na zmagania z językiem obcym nowożytnym. W tym roku uczniowie Długosza wybrali język angielski (46 osób, z czego jedna uczennica – Aleksandra Skowron – została zwolniona z tej części egzaminu uzyskując tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów) oraz język niemiecki (1 osoba).

Czas przewidziany na rozwiązanie zadań w tej części egzaminu wynosi 90 minut, zaś dla osób z dostosowaniami jest wydłużony do 135 minut. Arkusz egzaminacyjny zawierał zadania sprawdzające rozumienie tekstów czytanych (słuchanie), rozumienie tekstów pisanych (czytanie ze zrozumieniem), reagowanie językowe (znajomość funkcji językowych adekwatnych do kontekstu sytuacyjnego), znajomość środków językowych (przekształcenia oraz tłumaczenia zdań przy zastosowaniu różnorodnych struktur gramatycznych) oraz tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej. Pomimo tegorocznych modyfikacji wynikających z warunków nauki zdalnej wskutek pandemii, które pozwoliły na okrojenie niektórych zagadnień leksykalno-gramatycznych zwyczajowo ujmowanych w treści zadań arkusza egzaminacyjnego, tegorocznym ósmoklasistom towarzyszyło poczucie wielkiej niewiadomej spowodowane długim okresem zdalnego nauczania. Po zakończeniu tej części egzaminu, na twarzach wielu osób zagościł jednak promienny uśmiech związany z zakończeniem mini-maratonu egzaminacyjnego, który kosztował ich sporo stresu i spokoju ducha, ale w ostatecznym rozrachunku pokazał, że sumienna i wytrwała praca przynosi pozytywne owoce.

Teraz przyjdzie nam czekać na wyniki egzaminacyjnych zmagań w pandemii – życzymy naszym drogim ósmoklasistom, aby dzień ich nadejścia zapisał się w ich pamięci jako czas wynagrodzenia ich naukowych trudów oraz kamień milowy w drodze ku nowej przyszłości w wymarzonych szkołach średnich!

Czytaj więcej

Portret Mamy

Portret Mamy

Słowa: matka, mama, mamusia, mateńka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, to ostoja i poczucie bezpieczeństwa, przywiązania, przyjaźni oraz wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne.

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty – matematyka

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty – matematyka

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty był dla uczniów wyzwaniem, gdyż musieli stawić czoła królowej nauk, jaką jest  matematyka. Doskonale wiemy, że to przedmiot trudny i wymagający często nieszablonowego myślenia oraz kreatywności. Dziś, 26 maja, w Dzień Matki uczniowie pod salami grzecznie wyczekiwali w ciszy i skupieniu chwili rozdania arkuszy egzaminacyjnych oraz możliwości przystąpienia do rozwiązywania zadań.

Egzamin z matematyki trwa 100 minut, a dla osób z dostosowaniem jest wydłużony do 150 minut. Pierwsze osoby wychodziły już po godzinie. Wydawałoby się, że zadania były trudne i niedostępne. Jednak wszyscy ósmoklasiści byli uśmiechnięci, zadowoleni i rozbawieni spostrzeżeniem, że tegoroczny egzamin był dla nich prosty. W końcu przygotowywali się do niego skrupulatnie przez cały rok!

W części matematycznej uczniowie zmagali się z piętnastoma zadaniami zamkniętymi i czterema zadaniami otwartymi, których rozwiązania należało odpowiednio rozpisać w arkuszu egzaminacyjnym.

Cieszymy się bardzo, że dla Długoszaków egzamin z matematyki nie był trudny i życzymy im, aby po otrzymaniu wyników byli tak samo zadowoleni jak po wyjściu z sali po zakończeniu dzisiejszej części zmagań egzaminacyjnych.

Powodzenia jutro na języku nowożytnym!

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty – 25 maja 2021 r. z języka polskiego rozpoczął tegoroczną serię testów, do których przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. To dla nich pierwsze tak duże wyzwanie intelektualne. W naszej szkole mamy dwie klasy ósme, a zdających ten egzamin  jest 47 uczniów.