Chemia praktyczna: mieszanie wody z olejem

Chemia praktyczna: mieszanie wody z olejem

Chemia jest nauką doświadczalną, dlatego nieodłącznym i koniecznym jej elementem są eksperymenty. To przez własne doświadczenie i zmysły poznajemy otaczający nas świat. Na lekcji chemii w klasach siódmych, przy okazji omawiania mieszanin i pojęcia gęstości, zadałem uczniom dodatkowy, nieobowiązkowy projekt naukowy. Odzew przeszedł moje najśmielsze oczekiwania!

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

W tym roku szkolnym klasa 7 b wraz z wychowawcą Mileną Kujawą weźmie udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lekcje z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój”, zorganizowany w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Program ten został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i stanowi atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodnie z podstawą programową.

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów kreatywnego myślenia,empatii i umiejętności współpracy w grupie. Ponadto jego uczestnicy rozwiną postawę przedsiębiorczości, a także nauczą się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi.

Projekt jest bezpłatny, a na jego zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty i dyplomy.

                                                                            Milena Kujawa

Msza Święta kończąca rok szkolny w klasach 5-7 SP

Msza Święta kończąca rok szkolny w klasach 5-7 SP

26 czerwca o godz. 12.00 w katedrze włocławskiej rozpoczęła się Msza święta na zakończenie roku z udziałem uczniów klas 5,6 i 7 Szkoły Podstawowej oraz ich nauczycieli i rodziców. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, była to trzecia Msza na zakończenie roku dla naszych uczniów. W czwartek w Mszy świętej uczestniczyli nasi najmłodsi długoszacy, natomiast w piątek o 9.00 biskup włocławski sprawował Eucharystię dla Liceum oraz klas 8.