Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym na portret Prymasa Tysiąclecia

Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym na portret Prymasa Tysiąclecia

Wystawa „Portret Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, na której zgromadzono prace plastyczne uczniów (o której szczegółowo pisaliśmy  w ubiegłym tygodniu  na stronie naszej szkoły), miała swoich laureatów. Uroczystego wręczenia nagród  dokonał ks. dyrektor Jacek Kędzierski wspólnie z ks. Jackiem Butą i panią Bożeną Sobierajską. Zwycięzców wyłoniła Komisja w składzie: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Długoszu

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Długoszu

Każdego roku pod koniec września lub na początku października obchodzimy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tym razem odbył się on 2 października w miniony piątek. Ta światowa akcja umożliwia nam, nauczycielom matematyki, utrwalenie tabliczki mnożenia przez wspaniałą zabawę, w której bierze udział cała wspólnota szkolna (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji). Tak było tradycyjnie każdego roku. Pandemia koronawirusa, niestety, pokrzyżowała zaplanowaną szkolną zabawę i ograniczyła ją do świętowania tego dnia w salach lekcyjnych.

Chemia praktyczna: mieszanie wody z olejem

Chemia praktyczna: mieszanie wody z olejem

Chemia jest nauką doświadczalną, dlatego nieodłącznym i koniecznym jej elementem są eksperymenty. To przez własne doświadczenie i zmysły poznajemy otaczający nas świat. Na lekcji chemii w klasach siódmych, przy okazji omawiania mieszanin i pojęcia gęstości, zadałem uczniom dodatkowy, nieobowiązkowy projekt naukowy. Odzew przeszedł moje najśmielsze oczekiwania!

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

W tym roku szkolnym klasa 7 b wraz z wychowawcą Mileną Kujawą weźmie udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lekcje z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój”, zorganizowany w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Program ten został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i stanowi atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodnie z podstawą programową.

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów kreatywnego myślenia,empatii i umiejętności współpracy w grupie. Ponadto jego uczestnicy rozwiną postawę przedsiębiorczości, a także nauczą się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi.

Projekt jest bezpłatny, a na jego zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty i dyplomy.

                                                                            Milena Kujawa