mLegitymacja szkolna (legitymacja w telefonie)

Grafika dotycząca mLegitymacji

Od września 2020 r. w naszej szkole pojawiła się również mLegitymacja szkolna. To cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej. Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To – zgodnie z prawem – legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

To ważne! mLegitymacja jest wydawana na życzenie, ale pod warunkiem, że uczeń posiada ważną tradycyjną legitymację (papierową lub plastikową).

Uruchamia się ją w aplikacji mObywatel, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego od szkolnego Administratora IT.

Ważne! mLegitymację można aktywować tylko na jednym urządzeniu mobilnym (1 mLegitymacja = 1 urządzenie mobilne)


Jak wyrobić mLegitymację szkolną?

Aby posiadając ważną legitymację papierową lub eLegitymację (plastikową) wyrobić dodatkowo mLegitymację należy przesłać poprzez MobiDziennik do szkolnego Administratora IT wiadomość zawierającą następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko ucznia
 • klasa i szkoła (SP, LO)
 • PESEL
 • numer i datę wydania ważnej legitymacji papierowej lub eLegitymacji (plastikowej)
 • aktualne zdjęcie legitymacyjne w pliku JPG według wskazań poniżej (tylko uczniowie posiadający legitymację papierową).

Uczniowie niepełnoletni mogą od września 2023 roku sami wnioskować o wydanie mLegitymacji, o ile rodzic/opiekun prawny nie zastrzegł inaczej.

Przedłużanie ważności mLegitymacji

mLegitymacja podobnie jak zwykła legitymacja szkolna ma również swoją datę ważności (identyczną jak tradycyjna legitymacja), która nie przedłuża się automatycznie. Aby ją przedłużyć należy (tak jak w przypadku pierwszej mLegitymacji):

 • wysłać do szkolnego Administratora IT przez MobiDziennik prośbę o przedłużenie mLegitymacji podając przy tym te same dane co w przypadku nowej mLegitymacji (uczniowie niepełnoletni mogą od tego roku sami wnioskować o wydanie mLegitymacji o ile rodzic/opiekun prawny nie zastrzegł inaczej)
 • następnie, po otrzymaniu od szkoły kodów aktywacyjnych, w aplikacji mObywatel na swoim telefonie należy wybrać opcję “Przedłuż ważność” i zeskanować nowy kod QR.

Czas oczekiwania na mLegitymację

mLegitymacje generowane będą dwa razy w tygodniu:

 • zgłoszenia przesłane od piątku do poniedziałku włącznie – mLegitymacje będą generowane we wtorek;
 • zgłoszenia przesłane od wtorku do czwartku włącznie – mLegitymacje będą generowane w piątek.

Plik JPG ze zdjęciem powinien spełniać te same wymagania co w przypadku legitymacji plastikowej:

 • zdjęcie przedstawia twarz ucznia na wprost lub z półprofilu, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
 • jednolite, gładkie, jasne tło,
 • dobra ostrość i naturalne kolory twarzy,
 • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • rozmiar min. 354×496 pikseli lub proporcjonalnie większy
 • plik zapisany z rozszerzeniem JPG,
 • plik powinien zostać nazwany według schematu: nazwisko-imię-klasa-szkoła,
  np. królewicz-kazimierz-1-SP

  UWAGA! W przypadku innej nazwy pliku zdjęcie nie zostanie rozpoznane przez program generujący legitymacje i może to znacznie wydłużyć czas oczekiwania na legitymację.

Wykonując zdjęcie legitymacyjne w zakładzie fotograficznym najlepiej od razu poprosić fotografa o plik JPG.

Skip to content