eLegitymacja i mLegitymacja szkolna

eLegitymacja szkolnae-legitymacja

eLegitymacja czyli plastikowa legitymacja szkolna z opcją legitymacji zbliżeniowej to efekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rozporządzenie to wprowadza opcjonalną możliwość wydania legitymacji szkolnej w formie karty plastikowej tzw. „eLegitymacji” .

Legitymacja taka zawiera takie same dane jak legitymacja papierowa. Dotychczasowe pieczątki zostały zastąpione naklejkami / hologramami.

 

Od września 2019 r. legitymacje w tej formie wydawane są w naszej szkole:

 • nowym uczniom
 • uczniom, którym skończyły się miejsca na pieczątki w papierowych legitymacjach
 • jako duplikat zgubionej/zniszczonej legitymacji papierowej lub eLegitymacji – po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 9zł na konto szkoły

Będą one jednocześnie kartami dostępu umożliwiającymi wejście na teren szkoły uczniom uczącym się w gmachu przy ul. Łęgskiej 26.


M-legitymacja szkolna

Grafika dotycząca mLegitymacji

Od września 2020 r. w naszej szkole pojawiła się również mLegitymacja szkolna. To cyfrowa wersja legitymacji szkolnej lub eLegitymacji szkolnej. Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To – zgodnie z prawem – legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

To ważne! mLegitymacja jest wydawana na życzenie, ale pod warunkiem, że uczeń posiada ważną legitymację papierową lub eLegitymację.

Uruchamia się ją w aplikacji mObywatel, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego od szkolnego Administratora IT.


Jak wyrobić eLegitymację / mLegitymację szkolną?

Aby posiadać eLegitymację oraz mLegitymację niezbędne jest dostarczenie do szkoły swojego zdjęcia legitymacyjnego w formie pliku JPG:

 • na specjalny adres mailowy podany we wniosku o przyjęcie do szkoły – tylko w przypadku nowych uczniów nie posiadających jeszcze konta na MobiDzienniku;
 • przez MobiDziennik – do szkolnego Administratora IT.

Plik JPG ze zdjęciem powinien spełniać poniższe wymagania:

 • zdjęcie przedstawia twarz ucznia na wprost lub z półprofilu, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
 • jednolite, gładkie, jasne tło,
 • dobra ostrość i naturalne kolory twarzy,
 • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • rozmiar min. 354×496 pikseli lub proporcjonalnie większy
 • plik zapisany z rozszerzeniem JPG,
 • plik powinien zostać nazwany według schematu: nazwisko-imię-klasa-szkoła,
  np. kowalski-adam-1a-SP

  UWAGA! W przypadku innej nazwy pliku zdjęcie nie zostanie rozpoznane przez program generujący legitymacje i może to znacznie wydłużyć czas oczekiwania na legitymację.

Wykonując zdjęcie legitymacyjne w zakładzie fotograficznym najlepiej od razu poprosić fotografa o plik JPG.

Aby posiadając już ważną legitymację papierową lub eLegitymację (plastikową) wyrobić dodatkowo samą mLegitymację należy przesłać poprzez MobiDziennik do szkolnego Administratora IT wiadomość zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia
 • klasę
 • numer i datę wydania ważnej legitymacji papierowej lub eLegitymacji
 • w przypadku posiadania legitymacji papierowej aktualne zdjęcie legitymacyjne w pliku JPG według wskazań powyżej.
Skip to content