90. rocznica utworzenia internatu Szkoły Długosza przy ulicy Botanicznej

9
Październik

(obecnie ul. Bojańczyka)

Skip to content