Dzień Patronalny Jana Pawła II – KONKURS

7
czerwiec

Dzień Patronalny Świętego Jana Pawła II
Święto Województwa Kujawsko –Pomorskiego

7 czerwca 2017r.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustanowione w 2008 roku, obchodzone jest 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Dzień ten został ustanowiony Dniem Patronalnym Świętego Jana Pawła II.

„Celem obchodów tego dnia jest umacnianie jedności wojewódzkiej wspólnoty samorządowej, pielęgnowanie i zgłębianie nauczania Jana Pawła II w świadomości zbiorowej oraz upraszanie Jego wstawiennictwa u Boga dla wzbogacenia współczesnych i przyszłych pokoleń w te wartości, które są powszechne i trwałe.” (źródło: KAI/ xAN)

„Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby – mówił marszałek Piotr Całbecki w swoim wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie dokumentu.” (źródło: KAI/xAN)

Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Katolickich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dotyczącym osoby Papieża Polaka.

 

Regulamin konkursu plastycznego dotyczącego

Świętego Jana Pawła II

jako Patrona Województwa Kujawsko – Pomorskiego

1. Organizatorzy

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającego 7 czerwca 2017r. Dnia Patronalnego Świętego Jana Pawła II. Inicjatorami konkursu są Pani Bożena Sobierajska, Pani Monika Kwiatkowska, Pani Karolina Szałek i Pani Monika Brzostowicz wraz z Panią Wicedyrektor Katarzyną Zarzecką.

2. Hasło konkursu:

Hasłem konkursu jest „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście – Jan Paweł II patronem województwa kujawsko-pomorskiego” Pragniemy upowszechnić wśród dzieci młodzieży wiedzę na temat życia tego niezwykłego Polaka.

3. Cele konkursu:

Celem organizowanego konkursu jest:

– kultywowanie pamięci o Janie Pawle II

– popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II

– rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci młodzieży osobą wybitnego Polaka

– rozwijanie uzdolnień plastycznych

– promowanie młodych talentów

4. Technika o format pracy:

– malarstwo

– rysunek ( węglem, ołówkiem)

– plakat

– wydzieranka

– wyklejanka (np. plasteliną, bibułką)

– format pracy A3

– praca na papierze, na płótnie, na szkle, na drewnie

5. Adresaci konkursu:

Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VI SP, klas I-III Gimnazjum oraz klas I-III Liceum.

6. Warunki uczestnictwa i termin składania prac:

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie SP, Gimnazjum oraz Liceum, którzy do dnia 01.06.2017r. oddadzą prace konkursowe. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez biorącego udział w konkursie ucznia. Należy podpisać pracę czytelnie na odwrocie, podając dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek (klasę), szkołę. Prace należy złożyć w budynku SP do świetlicy górnej lub dolnej do dnia 01.06. 2017r .( od godz. 7:00-16:30) Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród i wyróżnień zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły.

7. Postanowienia końcowe:

Wykonana praca konkursowa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833).

 

Opracowała: Karolina Szałek

Skip to content