Egzamin gimnazjalny

10
kwiecień
do 12 kwietnia

CZĘŚĆ I – HUMANISTYCZNA – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

Zakres:

 1. historia i wiedza o społeczeństwie 
- godz. 9.00
 2.  j. polski – godz. 11.00

Miejsce: 

 • Sala nr 1 (dolna sala gimnastyczna) – 80 osób
 • Sala nr 2 (sala w budynku sportowym) – 29 osób (dyslektycy)
 • Sala nr 3 (sala komputerowa w internacie) – 5 osób
 • Sala nr 4 (pokój nr 22) – 1 osoba

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO –PRZYRODNICZA – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Zakres:

 1. przedmioty przyrodnicze
 – godz. 9.00
 2. matematyka – godz. 11.00

Miejsce:

 • Sala nr 1 (dolna sala gimnastyczna) – 80 osób
 • Sala nr 2 (sala w budynku sportowym) – 29 osób (dyslektycy)
 • Sala nr 3 (sala komputerowa w internacie) – 5 osób
 • Sala nr 4 (pokój nr 22) – 1 osoba

CZĘŚĆ III – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Zakres:

 • podstawowy:
  • język angielski 
- godz. 9.00
  • język niemiecki – godz. 9.00 (sala nr 8 – 3 osoby)
 • rozszerzony: język angielski – godz. 11.00

Zmiana organizacji egzaminu.

Egzamin z języka angielskiego w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym odbędzie się w tych samych salach co dotychczasowe egzaminy.

 • Sala dolna gimnastyczna – 75 osób
 • Sala w budynku sportowym – 29 osób
 • Sala komputerowa – 5 osób
 • Sala nr 22 – 1 osoba

Skip to content