Happy Holidays–półkolonie językowe z Długoszem-turnus II

21
sierpień
do 25 sierpnia

Opis projektu

Projekt „Półkolonie z Długoszem” skierowany jest do włocławskich dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, które ze względów ekonomicznych lub innych spędzają wakacje w mieście, a także dzieci przebywających we włocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Do wspólnego spędzania czasu wolnego zostaną zaproszone dzieci z włocławskich domów dziecka. Projekt zakłada zorganizowanie dwóch turnusów pięciodniowych półkolonii, które będą miały na celu realizację atrakcyjnych form spędzania czasu wakacyjnego z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych takich jak nauka języków obcych (w tym elementy łaciny i języka migowego), zajęcia innowacyjne z robotyki z wykorzystaniem przystosowanych zestawów klocków lego. Zamierzamy również zorganizować zajęcia na świeżym powietrzu m.in. gry i zabawy sportowe, plener malarski, wiele interesujących zajęć we włocławskich instytucjach kulturalnych, tj. teatr, kino, Centrum Edukacji Ekologicznej, nadleśnictwo włocławskie. Ponadto dzieci będą korzystały z pracowni informatycznej, nowoczesnych technologii m.in. iPadów, do ich dyspozycji będzie także szereg gier planszowych, klocków , puzzli oraz sprzęt sportowy. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów z uwzględnieniem specjalistów tj. oligofrenopedagog, logopeda.

Pięciodniowe półkolonie odbywać się będą w dwóch terminach:

  • 26 do 30 czerwca 2017
  • 21 do 25 sierpnia 2017

w godzinach 8:00-15:00.

Zespół Szkół Katolickich udostępni bazę lokalową szkoły na czas trwania półkolonii – sale językowe, pracownię chemiczną, informatyczną, salę gimnastyczną, boisko szkolne, stołówkę.

Uczestnicy będą mieli zapewnione codzienne dwugodzinne warsztaty językowe (j. angielski, j. niemiecki, elementy języka migowego oraz łaciny). Zajęcia będą się odbywały w czterech grupach z podziałem na wiek oraz poziom znajomości języka. Przewidziana jest także nauka przez zabawę z wykorzystaniem językowych gier planszowych. Na zakończenie planowany jest turniej gier planszowych sprawdzający zdobytą podczas warsztatów wiedzę językową. Opiekę merytoryczną sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Uatrakcyjnieniem półkolonii będą różnorodne, innowacyjne zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, tj. zabawy sportowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego, zajęcia na siłowni, eksperymenty chemiczne, plener malarski, zajęcia z robotyki.

Uczestnicy będą mieli zapewnione pomoce dydaktyczne, tj.: sztalugi, farby, pędzle, podobrazia malarskie, rozmówki językowe, słowniki, karty pracy, słowniki obrazkowe dla młodszych grup.

W trakcie półkolonii planujmy także szereg wyjść kulturalno-edukacyjnych znajdujących się na terenie miasta. Planujemy odwiedzenie takich miejsc jak kino, teatr, park linowy, kręgle, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Straż Pożarną i Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne oraz Nadleśnictwo Włocławskie.

Każdy uczestnik półkolonii będzie miał zapewnione wyżywienie w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu.

Wszyscy uczestnicy półkolonii zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, które zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia projektu.


Zgłoszenia

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 22 czerwca 2017 w:

  • świetlicy Szkoły Podstawowej Długosza ul. Wojska Polskiego 2A
  • sekretariacie ZSK przy ul. Łęgskiej 26

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku PDF


Harmonogram I turnusu (26-30 czerwca)

pobierz plik PDF


Kontakt

e-mail: happy.holidays@zskdlugosz.pl


Skip to content