Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1
wrzesień

Duży Długosz

 • 8.00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE księdza biskupa Wiesława Meringa w katedrze włocławskiej dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz I-III liceum.
  Uczniowie gromadzą się przed katedrą do godz. 7.40 i wraz z wychowawcami o godz. 7.45 zajmują miejsca w katedrze.

Po Mszy Świętej uczniowie udają się do szkoły przy ul. Łęgskiej 26 na spotkania z wychowawcami w klasach według następującego porządku:

 • 1a LO – sala 201
 • 1b LO – sala 7
 • 1c LO – sala 208
 • 2a LO – sala 108
 • 2b LO – sala 11
 • 2c LO – sala 206
 • 2A LO – sala 204
 • 2B LO – sala 205
 • 2C LO – sala 111
 • 2D LO – sala P4
 • 3A LO – sala 203
 • 3B LO – sala 207
 • 3C LO – sala 2
 • 6a SP – sala 12
 • 6b SP – sala 110
 • 6c SP – sala P7
 • 7a SP – sala P2
 • 7b SP – sala P5
 • 7c SP – sala 106
 • 8a SP – sala P6
 • 8b SP – sala 202

Obowiązuje galowy strój szkolny i zachowanie reżimu sanitarnego:

 • dezynfekcja rąk przed wejściem do katedry;
 • obowiązek zasłonięcia ust i nosa;
 • zachowanie dystansu społecznego.

Mały Długosz

 • 10.00 – Uroczysta Msza Święta w katedrze włocławskiej dla uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej. Uczniowie gromadzą się do godz. 9.40 przed katedrą i o godz. 9.45 zajmują miejsca w katedrze.
Po Mszy Świętej uczniowie klas 1-3 SP udają się do szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2A na spotkania z wychowawcami w klasach, a uczniowie klas 4-5 SP przechodzą do budynku przy ul. Łęgskiej 26 na spotkanie ze swoimi wychowawcami:
 • 4a SP – sala 101
 • 4b SP – sala 102
 • 4c SP – sala 103
 • 5a SP – sala 104

Obowiązuje galowy strój szkolny i zachowanie reżimu sanitarnego:

  • dezynfekcja rąk przed wejściem do katedry;
  • obowiązek zasłonięcia ust i nosa;
  • zachowanie dystansu społecznego.

Skip to content