Rada Pedagogiczna

27
Sierpień

Posiedzenie Rady Pedagogicznej o godz. 14:00 na auli szkolnej.