Rekolekcje wielkopostne

10
kwiecień
do 12 kwietnia

 

 

Tegoroczne rekolekcje odbywać się będą pod hasłem: Idźcie i głoście

prowadzący: ks. Łukasz Wisiecki

10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)

w tym dniu nie ma spotkania w kościele, tylko w ZSK

 • 8.00 – wprowadzenie do rekolekcji w sali gimnastycznej górnej (wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum)

Gimnazjum

 • 8.15 -9.45 – praca w grupach pod opieką wyznaczonych nauczycieli (w salach lekcyjnych),
 • 9.50 – przejście do sali gimnastycznej i nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum, po nauce rekolekcyjnej uczniowie idą do domu

Liceum

 • 8.15 – 9.15 – spotkanie rekolekcyjne w sali gimnastycznej górnej
 • 9.15-10.45 – praca w grupach pod opieką wyznaczonych nauczycieli, po zakończonej pracy w grupach uczniowie idą do domu

 

Spotkanie w ZSK na Łęgskiej  (GIMNAZJUM I LICEUM)

Uczniowie podzieleni na grupy:

 • PLASTYCZNA
  • I b,c,d,e, IIc,e – gim. – prośba do uczniów o przyniesienie kredek, flamastrów, i in. przyborów do sporządzenia plakatów
  • II A,B,C – LO –  Prośba do uczniów o przyniesienie kredek, flamastrów, i in. przyborów do sporządzenia plakatów
  • wychowawcy i nauczyciele
 • MUZYCZNA
  • chór (p. Iwona Grzelczak)
  • chętni uczniowie ze wszystkich klas gim i LO oraz ci, którzy brali udział w warsztatach New Life’ M (można przynieść swój instrument)
  • ks. Łukasz Sztylka i  nauczyciele
 • DZIENNIKARSKA
  • II a, b,III d, e – gim.
  • I A,B,C; III B –LO
  • wychowawcy i nauczyciele
 • TEATRALNA
  • I a, II d, III a,b,c
  • III A,C –LO
  • ks. Marcin Lewandowski + wychowawcy i nauczyciele

Grupy pracują pod opieką nauczycieli. Pracę powinni podsumować pisemnie wybrani przez nauczyciela uczniowie.

CO ROBIĄ GRUPY?

 • GRUPA PLASTYCZNA
  Wykonuje bilboard reklamujący w sposób oryginalny i nowy najważniejsze wartości:

  • WIARĘ W JEZUSA
  • RODZINĘ
  • POMOC INNYM

(technika plastyczna dowolna, zależna od kreatywności grupy ☺)

 • GRUPA MUZYCZNA

Przygotowuje piosenki na nasze spotkania – katechezy, drogę krzyżową, mszę świętą w środę, ale jej głównym zadaniem jest muzyczne opowiedzenie przypowieści o miłosiernym samarytaninie, która odczytana będzie podczas mszy świętej. Można to zrobić w dwojaki sposób.
Mianowice wymyślić tekst i melodię piosenki lub na podstawie znanej melodii ułożyć słowa. Można również tę przypowieść opowiedzieć znanymi piosenkami religijnymi, łącząc ich różne teksty.
Muzyka ma oddawać różnorodny nastrój przypowieści – i lęk, i grozę, i radość, i miłość, itd…

 • GRUPA TEATRALNA

Tworzy dramę, przedstawiającą w sposób współczesny ewangelię o miłosiernym samarytaninie, może to być pantomima, ale także mini spektakl z dialogami. Wolność wyboru ☺

 • GRUPA DZIENNIKARSKA

Ta grupa ma przeprowadzić wywiad pt. „Jak tutaj zobaczyć Boga?” Uczestnicy idą w poszukiwaniu śladów Boga. Pójdą do trzech miejsc – biura parafialnego, sklepu i piekarni. Mają zapytać czy i w jaki sposób ludzie w danym miejscu mogą  spotkać Boga. Wywiad ma być nagrany na dyktafon, który dam uczniom w poniedziałek. Pytania zadają różne osoby, nie w każdym miejscu te same.

11 kwietnia 2017 r. (wtorek)

 • 8.00-9.30 – film pt. „Zerwany Kłos” – Multikino Włocławek
 • 10.10-12.00 – nauka rekolekcyjna w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela (wprowadzenie do rachunku sumienia) + spowiedź

12 kwietnia 2017 r. (środa)

 • 8.30-9.30 – spotkanie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela – prezentacja zadań opracowanych w poniedziałek
 • 9.30-10.00 – przygotowanie do Eucharystii
 • 10.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

Skip to content