Środa u Długosza dla rodziców uczniów klas 1 LO

16
wrzesień

Środa u Długosza dla rodziców uczniów klas I liceum ogólnokształcącego odbędzie się w środę, 16.09.2020 o godz. 16:00 w gmachu przy ul. Łęgskiej 26.

Obecność rodziców w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • osłona ust i nosa,
  • rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  • tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Spotkania klas odbędą się w następujących salach:

  • 1a – sala 206
  • 1b – sala 106
  • 1c – aula

Przed spotkaniami klasowymi o godz. 15:15 na auli odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Skip to content