Zebranie rodziców uczniów klas 1 SP

10
wrzesień

Zebranie dla rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej odbędzie się w czwartek, 10.09.2020 r., ul Wojska Polskiego 2a.

Obecność rodziców w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • osłona ust i nosa,
  • rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  • tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Skip to content