Konta bankowe – gimnazjum

W tytule każdego przelewu należy podać:

  • działalność edukacyjna, duplikaty dokumentów, darowizny – nazwisko i imię, klasa, rodzaj wpłaty, kwota, za jaki miesiąc
  • rada rodziców – nazwisko i imię, klasa, szkoła (SP, GM, LO)

Numery kont bankowych:

rachunek nr 64 1240 3389 1111 0010 5731 1332

  • wpłaty na radę rodziców w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

rachunek nr 42 1240 3389 1111 0010 5548 2405

  • wpłaty na działalność edukacyjną,
  • opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych, duplikaty kart dostępu
  • darowizny na cele statutowe Zespołu Szkół Katolickich,
  • wpłaty na wycieczki szkolne.

rachunek nr 10 1240 3389 1111 0010 6037 7989

  • wpłaty za czesne, posiłki w INT

Rachunki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prowadzone są przez Bank Pekao SA I Oddział we Włocławku.

Skip to content