Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2021/2022

 • 01.09.2021 – Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Spotkanie z wychowawcami.
 • 01.09.2021 – Środa u Długosza – rada pedagogiczna, spotkania rodziców z wychowawcami.
 • 6.09-12.09 2021 – Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego- wystawa fotografii
 • 12-18.09.2021 – Tydzień Wychowania. W blasku ojcostwa
 • 24.09.2021 – Pielgrzymka uczniów klas ósmych do Lichenia
 • 16.09.2021 – Młodzieżowe Forum Szkół Katolickich w Częstochowie
 • 14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wystawa/gazetka)
 • 15.10.2021 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych  LO
 • 19-25.10.2021 – 22 X – Dzień Świętego Jana Pawła II – wystawa
 • Październik 2021 – Bieg Popiełuszki ; Apel/wystawa o bł. Jerzym Popiełuszce; Miesiąc Bibliotek
 • 27.10.2021 – Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami
 • 29.10.2021 – Bal Wszystkich Świętych – Konkurs na najlepszy strój świętego w klasach
 • 31.10.2021 – Uroczystość Wszystkich Świętych – procesja z relikwiami
 • 07.11.2021 – Msza św. za zmarłych i zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej  nauczycieli Włocławka – sztandar szkoły –katedra
 • 10.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości 11 XI
 • do 22.11.2021 – Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania i poinformowanie o nich rodziców w klasach maturalnych
 • 24.11.2021 – Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami
 • do 12.12.2021 – Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania uczniów klas maturalnych i poinformowanie o nich rodziców.
 • 01.12.2021 – Urodziny Jana Długosza – patrona szkoły- złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona- wystawa
 • 30.10-06.11.2021 – Koncert „Długoszacy dla Długosza”
 • 13.12.2021 – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – wystawa (14-18.12.2021)
 • 17.12.2021 – Spotkania wigilijne w klasach
 • 21.12.2021 – Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
 • 22.12.2021 – Środa u Długosza- Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych – spotkania z wychowawcami on-line
 • 23-31.12 2021 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 08-01-2022 – Studniówka
 • 10.01.2022 – Rada klasyfikacyjna dla klas LO
 • 11.01.2022 – Rada klasyfikacyjna dla 5-8 SP
 • 12.01.2022 – Środa u Długosza; Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie I półrocza; Spotkania rodziców z wychowawcami
 • styczeń/luty 2022 – Studniówka
 • 17-30.01.2022 – Ferie zimowe
 • 21.02.-25.02. 2022 – Wspomnienie o ks. biskupie Romanie Andrzejewskim – wystawa
 • 04.03.2022 – Święto św. Kazimierza – uroczysta Msza św.
 • 21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
 • 30.03.2022 – Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami
 • do 25.03.2022 – Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania uczniów klas maturalnych i poinformowanie o nich rodziców.
 • 25.03.2022 – Narodowy Dzień Świętości Życia- wystawa
 • marzec 2022 – Pielgrzymka klas III-cich LO do Częstochowy
 • 11-13.04.2022 – Rekolekcje wielkopostne
 • 14-19.04.2022 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • do 13.04.2022 – Propozycje ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
 • kwiecień 2022 – Drzwi Otwarte- promocja szkoły
 • 25.04.2022 – Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
 • 27.04.2022 – Środa u Długosza – Zatwierdzenie wyników klasyfikacji końcowej klas maturalnych. Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami; konsultacje rodziców z nauczycielami dla rodziców uczniów pozostałych klas
 • 29.04.2022 – Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.
 • 29.04.2022 – Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
 • 2.05.2022 – Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • od 04.05.2022 – Matura 2022
 • maj 2022 – XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
 • do 20.05.2022 – Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania i poinformowanie o nich rodziców
 • 24,25,26 maja 2022 – Egzamin ósmoklasisty
 • 25.05.2022 – Środa u Długosza – rada pedagogiczna, spotkania rodziców z wychowawcami. Gala laureatów/ Dzień Matki
 • 01.06.2022 – Dzień Dziecka
 • 04.06.2022 – Lednica
 • do 8.06.2022 – Propozycje ocen końcowo-rocznych i końcowych
 • 16.06.2022 – Boże Ciało
 • 17.06.2022 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • czerwiec 2022 – Bal ósmoklasisty
 • 20.06.2022 – Rada klasyfikacyjna dla klas LO
 • 20.06.2022 – Dzień Sportu
 • 21.06.2022 – Rada klasyfikacyjna dla 5-8 SP
 • 21.06.2022 – Dzień Tańca
 • 22.06.2022 – Dzień Języków Obcych
 • 22.06.2022 – „TeleDisco” i „Pokaz mody”
 • 22.06.2022 – Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej
 • 23.06.2022 – Dzień z wychowawcą
 • 24.06.2022 – Zakończenie roku szkolnego
 • 5.07.2022 – Wręczenie świadectw maturalnych
 • 08.07.2022 – Wręczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Skip to content