Kontrola dostępu w internacie

Informujemy, iż z dniem 26 września 2018 na terenie internetu ZSK został uruchomiony system kontroli dostępu.

Wychowankowie oraz wychowawcy internatu otrzymali karty dostępu, które uprawniają ich do otwierania drzwi wejściowych z dziedzińca oraz drzwi przy bibliotece.

Uczniowie nie mieszkający w internacie proszeni są o nie wchodzenie na jego teren.

Wychowankom internatu przypominamy o obowiązku noszenia przy sobie kart dostępu.