Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

ks. dr Jacek Kędzierski

Przedszkole i Szkoła Podstawowa kl. 1-4

87-800 Włocławek
ul. Wojska Polskiego 2A

Sekretariat
Wioletta Zielińska

Wicedyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej 1-4
ks. mgr Sebastian Tomczak

Szkoła Podstawowa kl. 5-8 i Liceum Ogólnokształcące

87-800 Włocławek
ul. Łęgska 26

Sekretariat
lic. Justyna Kozłowska

Wicedyrektor SP 5-8
mgr Bożena Sobierajska

Wicedyrektor Liceum
mgr Urszula Brykalska

Internat

Kierownik Internatu – mgr Aneta Wąsik

Wychowawcy Internatu

 
 
Skip to content