Liceum ogólnokształcące – oferta i rekrutacja

Na nadchodzący 2019/2020 rok szkolny przygotowujemy trzy oddziały dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą gimnazjum i trzy oddziały dla uczniów, którzy ukończą ósmą klasę szkoły podstawowej.

Absolwentom gimnazjum oferujemy do wyboru:

 • klasa A– z rozszerzoną matematyką
 • klasa B z rozszerzoną j. polskim
 • klasa C– z rozszerzoną biologią

Kolejne rozszerzenia uczeń wybiera indywidualnie z szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych. Daje to niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz przygotowywania się do matury z przedmiotów, które leżą w kręgu zainteresowań i zdolności ucznia.

W powyższych oddziałach proponujemy naukę języków obcych:

 • angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 • drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru:
  • niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
 • łacińskiego.

Absolwentom szkoły podstawowej oferujemy:

 • Klasa A: politechniczno – informatyczna
  • rozszerzone przedmioty:
   • matematyka – obowiązkowo
   • informatyka – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • fizyka
   • geografia
   • angielski
 • Klasa B: humanistyczno – lingwistyczna
  • rozszerzone przedmioty:
   • angielski – obowiązkowo
   • niemiecki lub j. francuski – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • polski
   • historia
   • wos
 • Klasa C: medyczno – przyrodnicza
  • rozszerzone przedmioty:
   • biologia – obowiązkowo
   • chemia – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • fizyka
   • geografia
   • angielski

Absolwenci SP uczyć się będą w małych klasach do 24 osób.      


Sukcesy liceum:

 • druga szkoła w mieście w Rankingu „Szkół Olimpijskich”,
 • trzecia szkoła w mieście i tytuł „Brązowej Szkoły” w Rankingu Perspektywy,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Nasi licealiści zwyciężali m.in. w:

 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Wojewódzkim Konkursie Fizycznym,
 • Konkursie Chemicznym Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkursie Informatycznym Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”,
 • Ogólnopolskim Konkursie IT i Cyberbezpieczeństwa.

Nasi absolwenci studiują: 

 • na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – studia doktoranckie z biochemii,
 • medycynę w Wielkiej Brytanii,
 • w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

 • nauka, która pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów,
 • współpraca z Rodzicami naszych uczniów,
 • wykwalifikowana pod względem zawodowym i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, pedagogów i logopedów,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych – przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych i sportowych,
 • lekcje tańca,
 • własna szafka na ubrania i książki dla każdego ucznia,
 • dostęp do nowych technologii, dostęp do Wi-Fi,
 • bezpieczeństwo – monitoring w całej szkole,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

czytaj więcej…


W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 • Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.
 • Absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.


Pliki do pobrania