Liceum ogólnokształcące – oferta i rekrutacja

Na nadchodzący 2019/2020 rok szkolny przygotowujemy trzy oddziały dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą gimnazjum i trzy oddziały dla uczniów, którzy ukończą ósmą klasę szkoły podstawowej.

Absolwentom gimnazjum oferujemy do wyboru:

 • klasa A– z rozszerzoną matematyką
 • klasa B z rozszerzoną j. polskim
 • klasa C– z rozszerzoną biologią

Kolejne rozszerzenia uczeń wybiera indywidualnie z szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych. Daje to niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz przygotowywania się do matury z przedmiotów, które leżą w kręgu zainteresowań i zdolności ucznia.

W powyższych oddziałach proponujemy naukę języków obcych:

 • angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 • drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru:
  • niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
 • łacińskiego.

Absolwentom szkoły podstawowej oferujemy:

 • Klasa A: politechniczno – informatyczna
  • rozszerzone przedmioty:
   • matematyka – obowiązkowo
   • informatyka – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • fizyka
   • geografia
   • angielski
 • Klasa B: humanistyczno – lingwistyczna
  • rozszerzone przedmioty:
   • angielski – obowiązkowo
   • niemiecki lub j. francuski – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • polski
   • historia
   • wos
 • Klasa C: medyczno – przyrodnicza
  • rozszerzone przedmioty:
   • biologia – obowiązkowo
   • chemia – obowiązkowo
  • opcjonalnie do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony:
   • fizyka
   • geografia
   • angielski

Absolwenci SP uczyć się będą w małych klasach do 24 osób.      


Sukcesy liceum:

 • druga szkoła w mieście w Rankingu „Szkół Olimpijskich”,
 • trzecia szkoła w mieście i tytuł „Brązowej Szkoły” w Rankingu Perspektywy,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Nasi licealiści zwyciężali m.in. w:

 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Wojewódzkim Konkursie Fizycznym,
 • Konkursie Chemicznym Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkursie Informatycznym Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”,
 • Ogólnopolskim Konkursie IT i Cyberbezpieczeństwa.

Nasi absolwenci studiują: 

 • na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – studia doktoranckie z biochemii,
 • na London’s Global University,
 • w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

 • nauka, która pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów,
 • współpraca z Rodzicami naszych uczniów,
 • wykwalifikowana pod względem zawodowym i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, pedagogów i logopedów,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych – przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych i sportowych,
 • lekcje tańca,
 • własna szafka na ubrania i książki dla każdego ucznia,
 • dostęp do nowych technologii, dostęp do Wi-Fi,
 • bezpieczeństwo – monitoring w całej szkole,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

czytaj więcej…


W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 • Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.
 • Absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.


 Elektroniczny Nabór vEdukacja


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM

LP. DATA REKRUTACJI ZASADNICZEJ POSTĘPOWANIE DATA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
1. od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8.00 do 17 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 lipca (wtorek) do godz. 12.00

do 22 lipca (poniedziałek) do godz. 15.00

2. od 21 czerwca(piątek) do 25 czerwca (wtorek) do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego /testu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum/SP)
3. Do 26 czerwca (środa) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Do 26 lipca (piątek)
4. 11 lipca (czwartek), godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia (poniedziałek) godz. 12.00
5. od 11 lipca (czwartek) do 15 lipca (poniedziałek) do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów Od 12 sierpnia (poniedziałek) do 14 sierpnia (środa)
6. 16 lipca (wtorek),do godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 sierpnia (piątek) godz. 12.00

 


Pliki do pobrania