Liceum ogólnokształcące – oferta i rekrutacja

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy profile klasowe:

 • A (politechniczna z rozszerzoną matematyką)
 • B (humanistyczno-lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim)
 • C (przyrodnicza z rozszerzoną biologią)

Ponadto każdy uczeń (z dowolnie wybranej klasy) zobowiązany jest do wyboru dwóch dodatkowych przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym z następujących:

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie podstawowym w każdej klasie (bez względu na rozszerzenie) przez trzy lub cztery lata.

Oferujemy uczniom naukę pierwszego języka obcego nowożytnego – języka angielskiego – na poziomie rozszerzonym lub jako kontynuację w wymiarze 3 godzin oraz drugiego języka nowożytnego spośród następujących: j. niemiecki (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony),  j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

W szkole nauczany jest również język łaciński.

Nasi uczniowie, na licznych zajęciach pozalekcyjnych mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz przygotowywać się do matury z innych przedmiotów niż wybrane.

Sukcesy liceum:

 • druga szkoła w mieście w Rankingu „Szkół Olimpijskich”,
 • trzecia szkoła w mieście i tytuł „Brązowej Szkoły” w Rankingu Perspektywy,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Nasi licealiści zwyciężali m.in. w:

 • Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. A. Swinarskiego organizowanym przez UMK i SITPChem,
 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Wojewódzkim Konkursie Fizycznym,
 • Konkursie Chemicznym Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkursie Informatycznym Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”,
 • Ogólnopolskim Konkursie IT i Cyberbezpieczeństwa.

Nasi absolwenci studiują: 

 • na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – studia doktoranckie z biochemii,
 • na London’s Global University,
 • w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

 • nauka, która pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów,
 • współpraca z Rodzicami naszych uczniów,
 • wykwalifikowana pod względem zawodowym i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, pedagogów i logopedów,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych – przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych i sportowych,
 • lekcje tańca,
 • własna szafka na ubrania i książki dla każdego ucznia,
 • dostęp do nowych technologii, dostęp do Wi-Fi,
 • bezpieczeństwo – monitoring w całej szkole,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

czytaj więcej…


 Elektroniczny Nabór vEdukacja

 

Pliki do pobrania


#wybieramDługosza