Liceum ogólnokształcące – oferta i rekrutacja

zapraszamy do liceum Długosza

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy następujące profile klasowe:

 • A – klasa politechniczno–informatyczna
  • rozszerzony obowiązkowy program nauczania matematyki,
  • rozszerzony program informatyki lub geografii,
  • fakultatywnie rozszerzony program nauczania j. angielskiego lub fizyki,
  • nowoczesna pracownia komputerowa
  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: kierunki ścisłe i techniczne, informatyka, grafika komputerowa, nauki ekonomiczne i bankowość, ekonometria, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, architektura, geodezja, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych .

 • B – klasa społeczno–prawna
  • rozszerzony obowiązkowy program nauczania j. angielskiego,
  • rozszerzony  program j. polskiego lub historii,
  • fakultatywnie rozszerzony program nauczania WOS lub j. niemieckiego,
  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, edytorstwo i redakcja tekstu, krytyka artystyczna, reklama i komunikacja medialna, architektura informacji, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja i komunikacja polityczna, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kulturoznawstwo, kierunki humanistyczne i pedagogiczne.

 • C – klasa biologiczno-medyczna
  • rozszerzony obowiązkowy program nauczania biologii,
  • rozszerzony program nauczania chemii lub j. angielskiego,
  • fakultatywnie rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii,
  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
  • dodatkowe zajęcia prowadzone w pracowniach szkolnych

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: kierunki medyczne, stomatologia, ratownictwo medyczne, kierunki przyrodnicze, inżynieria biomedyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie.

 • D – klasa ogólna
  • rozszerzony obowiązkowy program nauczania j. angielskiego,
  • rozszerzony program historii lub geografii,
  • fakultatywnie rozszerzony program nauczania WOS lub informatyki,
  • zwiększona liczba godzin WF-u
  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: administracja, administracja organizacji i instytucji międzynarodowych, administracja wojskowa, aplikacje internetowe i bazy danych,  bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja społeczna, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, kryminalistyka , kryminologia, logistyka wojskowa, neurobiopsychologia ,ratownictwo medyczne,  kierunki wojskowe, AWF.

 

Oferujemy uczniom naukę pierwszego języka obcego nowożytnego – języka angielskiego – na poziomie rozszerzonym lub jako kontynuację w wymiarze 3 godzin oraz drugiego języka nowożytnego spośród następujących: j. niemiecki (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony),  j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

W szkole nauczany jest również język łaciński.

Nasi uczniowie, na licznych zajęciach pozalekcyjnych mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz przygotowywać się do matury z innych przedmiotów niż wybrane.

wysokiej klasy laptop dla każdego pierwszoklasisty LO

NOWOŚĆ!!!

Aby zapewnić większy komfort nauki, każdego pierwszoklasistę LO wyposażymy w wysokiej klasy laptopa.

 

Sukcesy liceum:

 • trzecia szkoła w mieście i tytuł „Brązowej Szkoły 2022” w Rankingu Perspektywy,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Nasi licealiści zwyciężali m.in. w:

 • Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. A. Swinarskiego organizowanym przez UMK i SITPChem,
 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Wojewódzkim Konkursie Fizycznym,
 • Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im.prof. Stefana Banacha,
 • Kujawsko – Pomorskich Zawodach Matematycznych im. Mariana Rejewskiego,
 • Konkursie Chemicznym Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”,
 • Konkursie Informatycznym Politechniki Koszalińskiej „Bieg po indeks”,
 • Ogólnopolskim Konkursie IT i Cyberbezpieczeństwa.

Nasi absolwenci studiują: 

 • na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – studia doktoranckie z biochemii,
 • na London’s Global University,
 • w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

 • nauka, która pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów,
 • współpraca z Rodzicami naszych uczniów,
 • wykwalifikowana pod względem zawodowym i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, pedagogów i logopedów,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych – przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych i sportowych,
 • lekcje tańca,
 • własna szafka na ubrania i książki dla każdego ucznia,
 • dostęp do nowych technologii, dostęp do Wi-Fi,
 • bezpieczeństwo – monitoring w całej szkole,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

czytaj więcej…

 

ABC rekrutacji

 1. Zapoznaj się z ofertą szkół na terenie miasta Włocławek i okolic.
 2. Przeczytaj dokładnie regulamin naboru w każdej ze szkół, gdyż mogą się one różnić w zależności od profilu tzn. szkoła branżowa, artystyczna, sportowa, technikum, liceum.
 3. Przeczytaj harmonogram rekrutacji. Zapoznaj się z datami rozpoczęcia poszczególnych etapów oraz ich zakończenia.
 4. Zaloguj się do systemu rekrutacji na stronie https://wloclawek.edu.com.pl
 5. Zapisz hasła logowania. Podaj je swoim rodzicom, żeby ich nie zapomnieć.
 6. Między 16 maja a 21 czerwca 2022r. do godz. 15.00 zarejestruj się na platformie elektronicznej i wypełnij wniosek o przyjęcie do wybranych klas i szkół.
 7. W trzech różnych szkołach możesz zaznaczyć dowolną ilość klas- profili.
 8. Szkoła , która znajduje się na pierwszym miejscu, jest tą szkołą do której zanosisz wypełniony, wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów wniosek. W ten sposób potwierdzasz swój wybór szkoły nr 1.
 9. Między 24 czerwca a 12 lipca godz.15.00 jesteś zobowiązany do dostarczenia kopii świadectwa i wyników testu ósmoklasisty do szkoły nr 1 z Twojego wniosku. W tym czasie masz ostatnią szansę na zmianę swojego wniosku.
 10. Po zakończeniu rekrutacji będziesz umieszczony tylko w jednej klasie w jednej z trzech szkół które zaznaczyłeś.
 11. 19 lipca o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 12. Między 19 lipca a 22 lipca godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły do której jesteś zakwalifikowany.
 13. Potwierdzenie woli kandydata = przyniesienie oryginału świadectwa i wyników testu.
 14. 25 lipca godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje listę przyjętych i nieprzyjętych.

Elektroniczny Nabór vEdukacja

Rejestracja absolwentów szkół podstawowych w elektronicznym naborze jest konieczna, by móc się ubiegać o przyjęcie do naszego liceum.

 

Pliki do pobrania


#wybieramDługosza

Skip to content