Oferta liceum ogólnokształcącego

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza to:

 • nauka, która pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów,
 • współpraca z Rodzicami naszych uczniów,
 • wykwalifikowana pod względem zawodowym i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, pedagogów i logopedów,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych – przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych i sportowych,
 • lekcje tańca,
 • własna szafka na ubrania i książki dla każdego ucznia,
 • dostęp do nowych technologii, dostęp do Wi-Fi,
 • bezpieczeństwo – monitoring w całej szkole,
 • tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.

W naszej Szkole znajdują się

 • sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne,
 • nowoczesne pracownie komputerowe,
 • sale gimnastyczne i siłownia,
 • aula ze sceną wyposażona w sprzęt audiowizualny,
 • kaplica,
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnia z dostępem do komputerów i iPadów,
 • świetlica,
 • stołówka,
 • internat – z komfortowo urządzonymi pokojami dla uczniów gimnazjum i liceum spoza Włocławka.

Sfera duchowa

Corocznie organizujemy:

 • Dni Kultury Chrześcijańskiej,
 • pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę,
 • pielgrzymkę klas III gimnazjum do Lichenia.

Corocznie uczestniczymy:

 • w Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze,
 • w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodzieży w Lednicy,
 • w procesji Bożego Ciała, Uroczystości Wszystkich Świętych, Orszaku Trzech Króli.

Ponadto w szkolnej kaplicy codziennie sprawowana jest Msza Święta, podczas której dyżury liturgiczne pełnią uczniowie poszczególnych klas.

Dodatkowo szkolne koło Caritas organizuje akcje charytatywne, jak również nasza szkoła co roku bierze aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

Rozrywka

 • dyskoteki, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Samorząd Uczniowski,
 • wyjścia do kina i teatru,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne (m.in. Berlin, Londyn, Paryż, Rzym),
 • wewnątrzszkolne i międzyszkolne konkursy matematyczne, artystyczne, muzyczne i plastyczne.

Pomoc finansowa, nagrody i stypendia, zajęcia dodatkowe

Nasza Szkoła:

 • uczestniczy w programie stypendiów socjalnych,
 • przyznaje nagrody finansowe dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich,
 • funduje stypendia za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce,
 • uczestniczy w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych w ramach EFS.

Liceum Ogólnokształcące

Tworzymy szkołę, która bardzo dobrze przygotowuje do matury i dalszego etapu kształcenia.
Nasza oferta edukacyjna na nowy rok szkolny skierowana jest dla uczniów chętnych zdobywania wiedzy.
Jesteśmy pierwszym liceum w mieście, w którym uczeń sam wybiera rozszerzenia.

Otwieramy trzy oddziały:

 • IA – klasa z matematyką rozszerzoną dla wszystkich
 • IB – klasa z j. polskim rozszerzonym dla wszystkich
 • IC – klasa z biologią rozszerzoną dla wszystkich

Kolejne rozszerzenia uczeń wybiera indywidualnie z szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych. Daje to niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz przygotowywania się do matury z zakresu przedmiotów, które leżą w kręgu zainteresowań i zdolności ucznia.

W liceum proponujemy naukę języków obcych:

 • j.angielskiego,
 • j.niemieckiego,
 • j.francuskiego,
 • j.hiszpańskiego,
 • j. rosyjskiego,
 • j. łacińskiego.

Jesteśmy szkołą, która w pełni korzysta z nowoczesnych technologii, wykorzystując iPady w edukacji. Zajęcia z wykorzystaniem tabletów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, zaangażowaniu uczniów oraz nowocześnie wyposażonej szkole, możemy poszczycić się niemalże 100% zdawalnością na egzaminie maturalnym w ostatnich latach.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku jest na 455 miejscu wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i zdobyło tytuł “Brązowej Szkoły 2018”.

 


Folder informacyjny ZSK