Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne wymagają od nas – rodziców i nauczycieli refleksji i przeciwdziałania, również przez przekazywanie treści podkreślających godność osoby ludzkiej, jej dobro indywidualne i społeczne. O tych wartościach uczeń dowiaduje się na lekcjach wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników. Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zachowaniami ryzykownymi (uzależnienia, cyberprzemoc itp.). W trakcie zajęć uczniowie wyposażani są w określoną wiedzę, jak również kształtowane są określone umiejętności społeczne. Działania te mają na celu wspierać środowisko rodzinne, by stworzyć jak najbardziej optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z poszczególnymi działaniami wychowawczymi szkoły, zwłaszcza w zakresie:

  • Wspierania wychowawczej roli rodziny,
  • Promowania integralnego podejścia do ludzkiej seksualności,
  • Kształtowania postawy prorodzinnej, prozdrowotnej i prospołecznej.
  • Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej obejmują 14 godzin rocznie dla ucznia, przy czym:
    • 9 godzin w grupie koedukacyjnej (wspólne zajęcia dla dziewcząt i chłopców)
    • 5 godzin (z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

Do pobrania:

Skip to content