Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

Ksiądz Dyrektor

ks. prałat dr Jacek Kędzierski


WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. 1-4

 

ks. mgr Sebastian Tomczak


WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ kl. 5-8

mgr Sławomira Lewandowska
mgr Sławomira Lewandowska


WICEDYREKTOR LICEUM

mgr Urszula Brykalska
mgr Urszula Brykalska


KIEROWNIK INTERNATU

mgra Aneta Wąsik

mgr Aneta Wąsik