Historia

Poznaj historię szkoły im. ks. Jana Długosza

 • 1916 – Bp S. Zdzitowiecki otrzymał zezwolenie od okupacyjnych władz niemieckich na otwarcie szkoły w Pałacu Biskupim
 • 1920 – Bolszewicy spalili Pałac Biskupi, szkołę przeniesiono do bursy koło Katedry
 • 1925 – Bp S. Zdzitowiecki poświęcił kamień węgielny pod budowę gmachu przy ul. Łęgskiej 26
 • 1927 – Bp W. Krynicki dokonał poświęcenia szkoły, która została wybudowana dzięki ofiarności całej Diecezji Włocławskiej
 • 1928 – Powstał Zakład Naukowo-Wychowawczy im. Ks. J. Długosza: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
 • 1934 – Ukończono budowę internatu i sali gimnastycznej, poświęcenia tych obiektów dokonał bp K.M. Radoński
 • 1939 – Działalność szkoły została przerwana, gmach został zajęty przez wojsko niemieckie i zamieniony na szpital wojskowy
 • 1945 – Gmach zajęła armia radziecka, następnie został on oddany Kościołowi, na krótko szkołę zajęło wojsko ludowe, ponownie oddano Diecezji Włocławskiej, która zaczęła prowadzić w tym gmachu Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum
 • 1949 – Władze Polski Ludowej zamknęły Szkołę Długosza, część gmachu zajęła państwowa Szkoła Powszechna, a część Niższe Seminarium Duchowne (1949-1961) i Wyższe Seminarium Duchowne (1954-1958)
 • 1961 – Władza Ludowa zajęła cały gmach
 • 1961 – W gmachu Długosza otwarto Studium Nauczycielskie
 • 1965 – Gmach oddano na użytek Technikum Mechanicznego
 • 1972 – Z gmachu Długosz korzysta młodzież Zespołu Szkół Samochodowych
 • 1989 – Diecezja Włocławska odzyskała prawo własności do całego gmachu i wydzierżawiła go na użytek Zespołu Szkół Samochodowych na okres budowy nowego gmachu dla tychże Szkół
 • 2001 – Władze Miasta Włocławka przekaż± cały gmach Diecezji Włocławskiej
 • 1 IX 2001– Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza
 • 1 IX 2002 – Publiczne Liceum im. Ks. Jana Długosza
 • 1 IX 2003 – Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza
 • 1 I 2004 – Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza