Hymn szkoły

Vita Nuova

Urok tej ziemi w kujawiaku,
w dobrzyńskim obertasie siła.
Zaufaj Bogu długoszaku,
będzie z twej twarzy radość biła.

Ref:
Nasz długosz to młodości szkoła,
wiedza potrzebna do przebicia.
W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,
wygramy na boisku życia.

Dbaj o swe ciało, prostuj kości.
niebo nad nami, Wisła blisko.
Sport leczy mózgi od przykrości:
dziewczęta, chłopcy na boisko.

Ref…

Na śmierć skazani w ciężkiej wojnie
nauczyciele, cześć im chwała.
Ich duch jest tutaj, darzy hojnie
uczelnię, która zmartwychwstała.

Ref…

 

Poniżej można odsłuchać wykonanie hymnu: