Miejsca pamięci

Tablica upamiętniająca „dawnego” Długosza, jego pracowników oraz wychowanków

  • lokalizacja: budynek przy ul. Łęgskiej 26
  • tablicę w dniu 1.09.1994 ufundowali absolwenci szkoły

 

Tablica upamiętniająca profesorów oraz alumnów seminarium duchownego mieszczącego się w gmachu Długosza w latach 1949-61

  • lokalizacja: budynek przy ul. Łęgskiej 26
  • tablicę w 2001 roku ufundowali wychowankowie

 

Tablica upamiętniająca modernizację oraz nadbudowę sali gimnastycznej

  • lokalizacja: budynek sali gimnastycznej przy ul. Łęgskiej 26
  • tablicę w dniu 21.05.2013 ufundowała społeczność szkolna