Hymn szkoły

O hymnie „Vita nuova”

Ważkie i piękne słowa hymnu dla odrodzonej Szkoły im. ks. Jana Długosza napisał przedwojenny absolwent Jerzy Pietrkiewicz, gdy pojawiła się decyzja o jej reaktywacji, czyli powołaniu Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w 2000 roku. Tekst powstał na prośbę biskupa Romana Andrzejewskiego, który  zapisał, że miał to być „hymn dla nowego, odrodzonego po latach niewoli Długosza”. Biskup Roman Andrzejewski- Przewodniczący Komisji ds. Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, w książeczce pt. „Witając w progach odrodzonego Długosza” napisał: „Wśród osób apelujących o wskrzeszenie „Długosza” jest pan Jerzy Pietrkiewicz, najstarszy Długoszak, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, poeta, tłumacz poezji Karola Wojtyły na język angielski. Na moją prośbę napisał hymn dla nowego „Długosza”, dając mu renesansowy tytuł: „Vita nuova”. Postarał się również, by znakomity kompozytor Marian Sawa ułożył melodię z motywami kujawiaka i mazurka. Ten hymn publikujemy, zgodnie z prośbą Autora, na uroczystą inaugurację Gimnazjum, które zaczyna nowe życie…” (26 sierpnia 2001 r.). Autor zatytułował hymn „Vita nuova”, co po włosku znaczy „Nowe życie”. Podtytuł „Śpiew dla Gimnazjum im. Długosza” potwierdza, że utwór został napisany specjalnie dla nas.

Jerzy Pietrkiewicz urodził  się 29 września 1916 roku we wsi Fabianki, w ziemi dobrzyńskiej, w  niezbyt zamożnej rodzinie chłopskiej. Ponieważ był bardzo zdolny, środowisko kościelne wspierało jego edukację od strony finansowej, mógł więc uczęszczać do szkoły Długosza. Ukończył gimnazjum im. Długosza we Włocławku, należy więc do grona przedwojennych absolwentów szkoły. Był maturzystą z rocznika 1934. Mieszkał  w internacie i jako uczeń angażował się w życie kulturalne szkoły. Pisał wiersze, należał do zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki „Wici”. Jako 19-latek zadebiutował już pierwszym tomem wierszy. Jerzy Pietrkiewicz był poetą, prozaikiem, publicystą, tłumaczem, m. in. poezji Karola Wojtyły na j. angielski i badaczem literatury, wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej na angielskich uniwersytetach. Był twórcą znanym na Zachodzie. Do Polski jego dzieła, ze względu na antykomunistyczne poglądy, dotarły  późno. W 100-lecie jego urodzin, w dniu 6 X 2016 r. bibliotece ZSK uroczyście nadano imię Jerzego Pietrkiewicza.

Twórcą melodii do pieśni „Vita nuova” jest Marian Sawa (1937- 2005) – polski kompozytor, organista, muzykolog, pedagog, zaprzyjaźniony z Jerzym Pietrkiewiczem. Twórczość Mariana Sawy obejmuje około 1000 utworów, w tym dzieła instrumentalne, wokalne i wokalno-instrumentalne. Znany jest przede wszystkim jako autor muzyki organowej. Wiele jego dzieł wyrasta z inspiracji religijnej. W swojej muzyce odwoływał się często do chorału gregoriańskiego, polskich pieśni kościelnych i polskiego folkloru, często łącząc je ze sobą w jednym utworze. Nasz szkolny hymn skomponowany w rytmie kujawiaka / oberka społeczność „Długosza” zawsze z przejęciem śpiewa podczas ważnych uroczystości.

Sławomira Lewandowska

Vita Nuova

Urok tej ziemi w kujawiaku,
w dobrzyńskim obertasie siła.
Zaufaj Bogu długoszaku,
będzie z twej twarzy radość biła.

Ref:
Nasz długosz to młodości szkoła,
wiedza potrzebna do przebicia.
W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,
wygramy na boisku życia.

Dbaj o swe ciało, prostuj kości.
niebo nad nami, Wisła blisko.
Sport leczy mózgi od przykrości:
dziewczęta, chłopcy na boisko.

Ref…

Na śmierć skazani w ciężkiej wojnie
nauczyciele, cześć im chwała.
Ich duch jest tutaj, darzy hojnie
uczelnię, która zmartwychwstała.

Ref…

 

Poniżej można odsłuchać wykonanie hymnu:

Skip to content