Kalendarz wydarzeń szkolnych

Rok szkolny 2023/2024

Data

Wydarzenie

04.09.2023r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 uroczysta Mszą św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku. Przejście do szkoły, spotkanie z wychowawcami.

06.09.2023r.

Środa u Długosza- spotkanie wychowawców z rodzicami – godz. 16.00

13.09.2023r.

Środa u Długosza – rada pedagogiczna

12-15.09 2023r.

II rocznica Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego- wystawa

wrzesień
2023

XIII Tydzień Wychowania 

26.09.2023r.

Europejski Dzień Języków

wrzesień 2023r.

Pielgrzymka uczniów klas ósmych do Lichenia

wrzesień 2023r.

Sprzątanie świata

wrzesień 2023r.

Młodzieżowe Forum Szkół Katolickich w Częstochowie

październik 2023r.

III Międzyszkolny Konkurs Malarski   FAJANSOWE INSPIRACJE

10.10.2023r.

Dzień Gier Planszowych (Turniej Gier Planszowych)

13.10.2023r.

13.10.2023r.

Dzień Edukacji Narodowej- uroczysta akademia

Ślubowanie uczniów klas pierwszych  LO

19-25.10.2023

22 X – Dzień Świętego Jana Pawła II – wystawa

Październik 2023r.

Październik 2023r.

Bieg im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki;

Apel poświęcony  bł. ks. Jerzemu Popiełuszce

październik 2023r.

Miesiąc Bibliotek

25.10.2023r.

Środa u Długosza – rada pedagogiczna, konsultacje rodziców z nauczycielami

31.10.2023r.

Bal Wszystkich Świętych

Konkurs na najlepszy strój świętego w klasach

31.10.2023r.

30.10.2023r.

Uroczystość Wszystkich Świętych – procesja z relikwiami

Wyjście na Cmentarz Komunalny w celu porządkowania grobów

07.11.2023r.

Msza św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najjświetszej Marii Panny we Włocławku  za zmarłych i zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej: bł. bpa Michała Kozala, Alumnów i  nauczycieli

10.11.2023r

Narodowe Święto Niepodległości 11 XI- uroczysta akademia

do 21.11.2023r.

Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania oraz poinformowanie o nich rodziców w klasach maturalnych

29.11.2023r.

Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami

do 17.12.2023r.

Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania

01.12.2023r.

Urodziny ks.Jana Długosza – patrona szkoły- złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona-

Akademia poświęcona Patronowi szkoły

Grudzień 2023r.

Konkurs plastyczny na wykonanie ozdoby świątecznej, a po ogłoszeniu wyników Kiermasz Bożonarodzeniowy

13.12.2023r.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – wystawa

17.12.2023r.

Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych  i nieodpowiednich i nagannych z zachowania w klasach 4-8SP i I- III LO

19.12.2023r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

(zakończenie I semestru dla klas maturalnych)

grudzień 2023/styczeń 2024

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

grudzień 2023/styczeń 2024

Dni Kultury Chrześcijańskiej  związane z Nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

20.12.2023r.

Środa u Długosza- Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych – Jasełka, spotkania wychowawców z rodzicami

22.12.2023r.

Spotkania wigilijne w klasach

Jasełka dla całej społeczności szkolnej

23-31.12 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023r.

Orszak Trzech Króli

15.01.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas SP 4-8

16.01.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas LO

17.01.2024r.

Środa u Długosza

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie I półrocza

Spotkania rodziców z wychowawcami

luty 2024r.

Dzień Języka Ojczystego

luty 2024

Poczta Walentynkowa oraz Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu (przygotowanie gazetki, ulotek, prezentacji)

styczeń/luty 2024r.

Studniówka

12- 25 lutego 2024r.

Ferie zimowe

26.02.-29.02. 2024r.

Wspomnienie o ks. Bp Romanie Andrzejewskim – wystawa

01.03.2024r.

Uroczysta akademia św. Kazimierz Królewicz

04.03.2024r.

Wspomnienie św. Kazimierza – uroczysta Msza św. odpustowa

21.03.2024r.

Pierwszy Dzień Wiosny

20.03.2024r.

Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami

do 24.03. 2024r.

Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania uczniów klas maturalnych i poinformowanie o nich rodziców.

24.03.2024r.

Narodowy Dzień Świętości Życia- wystawa

21.03.2024r.

Światowy Dzień Zespołu Downa (Dzień kolorowych skarpetek, wystawa/gazetka)

31.03.2024r.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (Dzień na niebiesko, wystawa)

marzec 2024r.

Pielgrzymka klas IV LO do Częstochowy

25-27 marca 2024r.

Rekolekcje wielkopostne

28 marca-2 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 23.03.2024r.

Propozycje ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

Kwiecień 2024r.

Drzwi Otwarte- promocja szkoły

23.04.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

24.04.2024r.

Środa u Długosza.

Rada podsumowująca dla klas maturalnych.

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami; konsultacje rodziców z nauczycielami dla rodziców uczniów pozostałych klas

26.04.2024r.

Uroczysta akademia – Pożegnanie uczniów klas maturalnych

26.04.2024r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

30.04.2024r.

Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja – apel

02.05.2024r.

Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

od 07.05.2024r.

Matura 2024r.

kwiecień/maj  2024r

XV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

do 17.05.2024r.

Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania (klasy 4-8 SP i I- III LO) i poinformowanie o nich rodziców

14,15.16 maja 2024r.

Egzamin ósmoklasisty

22.05.2024r.

Środa u Długosza – rada pedagogiczna, spotkania rodziców z wychowawcami.

Gala Laureatów

03.06.2024r.

Dzień Dziecka

30.05.2024r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże Ciało

czerwiec 2024r.

Lednica

czerwiec 2024r.

Bal ósmoklasisty

17.06.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla SP

  18.06.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas LO   

17.06.2024r.

Dzień Sportu

18.06.2024r.

Dzień Sportu – Turniej Tańca

19.06.2024r

Dzień Sportu

19. 06.2024r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

20.06.2024r.

Dzień z wychowawcą

20.06.2024r.

Uroczysta akademia – Pożegnaie uczniów klasy 8 wręczenie nagród I listów gratulacyjnych rodzicom

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

Msza Święta w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  we  Włocławku

Część artystyczna – p. Elżbieta Płońska, p. Katarzyna Lewińska

03.07.2024r.

Wręczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

09.07 2024r.

Wręczenie świadectw maturalnych

Skip to content