Nauczyciele

fotografia wykonana w czerwcu 2018 roku

Wykaz nauczycieli ZSK w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot, zajęcia
ks. dr Jacek Kędzierski dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
ks. mgr Sebastian Tomczak wicedyrektor przedszkola i kl. 1-3 szkoły podstawowej, nauczyciel religii
mgr Sławomira Lewandowska wicedyrektor kl. 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciel bibliotekarz
mgr Urszula Brykalska wicedyrektor liceum, nauczyciel chemii, fizyki i przyrody
mgr Aneta Wąsik kierownik internatu, wychowawca internatu
mgr Małgorzata Bajraszewska nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Baranowska nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Ewa Bieniek nauczyciel biologii i przyrody
mgr Monika Bińczarska nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Urszula Bordyn wychowawca świetlicy szkolnej
s. mgr Paulina Bursiewicz nauczyciel religii
ks. dr Jacek Buta nauczyciel religii
mgr Tomasz Centkowski nauczyciel muzyki i innowacji informatycznej
mgr Emilia Chodoła nauczyciel matematyki
mgr Piotr Chodoła nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Joanna Filińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i innowacji matematycznej
dr Paweł Gmys nauczyciel informatyki i  innowacji informatycznej
mgr Dariusz Goldewicz wychowawca internatu
mgr Andrzej Gołębieski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji przez szachy
mgr Gabriela Goszcz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy i innowacji matematycznej
mgr Iwona Grzelczak nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych
mgr Katarzyna Hofman nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Paulina Iwańska nauczyciel bibliotekarz
mgr Sandra Iwańska wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Agata Jankowska-Pakulska nauczyciel biologii
mgr Małgorzata Jaskólska nauczyciel chemii
mgr Joanna Karwowska nauczyciel matematyki
mgr Joanna Kinasiewicz nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Jakub Kostrzewski nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Maria Kowalska nauczyciel języka francuskiego i hiszpańskiego
mgr Krzysztof Krychowiak nauczyciel informatyki i zajęć technicznych, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Milena Kujawa nauczyciel tańca i wychowania fizycznego
mgr Kamila Kurdubska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, innowacji matematycznej i informatycznej oraz zajęć z komputerem
mgr Rafał Kurzępa nauczyciel języka angielskiego i języka łacińskiego
mgr Katarzyna Kwiatkowska nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wos
mgr Agnieszka Lasota-Staszak wychowawca internatu
ks. mgr Marcin Lewandowski nauczyciel religii
mgr Krzysztof Łodygowski nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego
mgr Aleksandra Madajczyk pedagog szkolny
mgr Klaudia Majewska-Rybacka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i innowacji matematycznej
mgr Paulina Makowska nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Grzegorz Matusiak nauczyciel fizyki
mgr Katarzyna Matuszewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy
mgr Agata Nawrocka nauczyciel języka angielskiego
mgr Elizawieta Nieznańska nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Józef Nowak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Justyna Paczkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Marta Pankiewicz nauczyciel biologii, przyrody i matematyki
mgr Aneta Pawłowska nauczyciel geografii
mgr Jadwiga Piasecka nauczyciel informatyki i innowacji informatycznej, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Wioletta Piasecka nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Pierścińska nauczyciel języka angielskiego
mgr Sylwia Pietrzak nauczyciel języka polskiego
mgr Andrzej Przybylski nauczyciel języka niemieckiego
mgr Ewelina Rutkowska nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Bożena Sobierajska pedagog szkolny, nauczyciel edukacji plastycznej i plastyki
mgr Katarzyna Sobolewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, innowacji matematycznej i języka angielskiego, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości
mgr Paulina Stężewska nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Szabłowska nauczyciel języka angielskiego
mgr Karolina Szortyka nauczyciel edukacji przedszkolnej, rytmiki i języka niemieckiego
mgr Anna Szczerbiak nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Angelika Szumińska nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
dr Anna Taberska nauczyciel języka polskiego
mgr Paulina Tokarska nauczyciel tańca
mgr Małgorzata Tomaszewska nauczyciel języka francuskiego
mgr Marta Trela wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Konrad Trokowski nauczyciel chemii
lic. Aleksandra Ujazdowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i innowacji matematycznej
mgr Angelika Uzarczyk nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Waśkiewicz nauczyciel języka niemieckiego
mgr Lidia Wiśniewska nauczyciel języka polskiego
mgr Milena Witkowska wychowawca internatu
mgr Jakub Zemlak wychowawca  świetlicy szkolnej
mgr Maciej Ziółkowski nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Żuchowska nauczyciel wychowania fizycznego, tańca